Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Op 367/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-23

Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Przedmiot postępowania...
decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich o braku podstaw do stwierdzenia u P.L. choroby zawodowej - alergicznego kontaktowego zapalenia...

IV SA/Gl 594/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-08

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego...
w W. z dnia [...] r. nr [...] nie stwierdzono u T.G. choroby zawodowej - obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowanego...

VII SA/Wa 2713/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-23

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę 1...
zawodowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1367; dalej: 'rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych'), po rozpatrzeniu odwołania [...] S.A. (dalej: '[...]', 'skarżąca...

IV SA/Wr 615/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-21

z/s w Z. na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę...
. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, ze zm.); dalej kodeksu pracy oraz § 8 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz...

III SA/Łd 512/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-08-09

ze skargi [...] Spółki jawnej z siedzibą w Ł. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej...
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia u E.K. choroby zawodowej obwodowego układu nerwowego wywołaną sposobem...

IV SA/Gl 1191/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-08-21

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. Państwowy Powiatowy...
z 1998 r. Nr 90, poz. 575 ze zm.), nie stwierdził u K. K. choroby zawodowej w postaci [...] spowodowanego [...] - wymienionej w pozycji [...] wykazu chorób zawodowych...

III SA/Łd 348/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-11-07

roku sprawy ze skargi A. J. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] Nr [...]; znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej 1...
do stwierdzenia choroby zawodowej - następstw przewlekłego zatrucia wynikającego z kontaktu z substancjami chemicznymi, nr [...] o braku podstaw do stwierdzenia choroby...

IV SA/Gl 1148/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-08-14

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Państwowy Powiatowy Inspektor...
, poz. 575 ze zm.), nie stwierdził u Z. G. choroby zawodowej w postaci [...] spowodowanego [...] - wymienionej w pozycji [...] wykazu chorób zawodowych, stanowiącego...

IV SA/Wr 873/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-25

. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej I. oddala skargę; II...
. 1263 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. nr 65 poz. 294 ze zm.) w związku z § 11...

III SA/Kr 1606/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-21

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr [ ] w przedmiocie choroby zawodowej skargę oddala Przedmiotem zaskarżenia jest decyzja Wojewódzkiego...
., nr [...] o stwierdzeniu u K. J. choroby zawodowej - 'przewlekłej choroby obwodowego układy nerwowego wywołanej sposobem wykonywania pracy: obustronnego zespołu cieśni w obrębie...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100