Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Op 13/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-03-27

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...], nr [...], Państwowy Powiatowy Inspektor...
Sanitarny w Opolu orzekł o nie wystąpieniu u G. H. choroby zawodowej w postaci obustronnego trwałego ubytku słuchu typu ślimakowego spowodowanego hałasem, wymienionej...

IV SA/Gl 1090/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-07-17

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Państwowy Powiatowy...
Inspektor Sanitarny w K. orzekł o braku podstaw do stwierdzenia u T. G. choroby zawodowej - [...] wymienionej w poz. [...] wykazu chorób zawodowych, stanowiącego załącznik...

IV SA/Gl 1191/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-08-21

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. Państwowy Powiatowy...
z 1998 r. Nr 90, poz. 575 ze zm.), nie stwierdził u K. K. choroby zawodowej w postaci [...] spowodowanego [...] - wymienionej w pozycji [...] wykazu chorób zawodowych...

IV SA/Gl 1148/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-08-14

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Państwowy Powiatowy Inspektor...
, poz. 575 ze zm.), nie stwierdził u Z. G. choroby zawodowej w postaci [...] spowodowanego [...] - wymienionej w pozycji [...] wykazu chorób zawodowych, stanowiącego...

IV SA/Gl 47/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-05

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Decyzją z dnia [...] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny...
w R. nie stwierdził u W. P. choroby zawodowej w postaci [...] wymienionej w pozycji [...] wykazu chorób zawodowych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów...

IV SA/Gl 496/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-06

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r., nr [...], Państwowy Powiatowy Inspektor...
Sanitarny w C. nie stwierdził u A. S. choroby zawodowej wywołanej działaniem [...] w tym [...] z prawdopodobieństwem [...] wykazu chorób zawodowych, stanowiącego załącznik...

III SA/Łd 50/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-09-27

- sprawy ze skargi K. M. - C. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] Nr [...], znak [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę...
Sanitarnego w P. z dnia [...] Nr [...] , znak [...] , orzekającą o odmowie stwierdzenia u K. M.-C. choroby zawodowej narządu głosu, związanej z nadmiernym wysiłkiem głosowym...

II OSK 218/07 - Wyrok NSA z 2007-05-22

Sanitarnego w Łodzi z dnia [...] kwietnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. II OSK 218 / 07, UZASADNIENIE...
. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 1998 r., Nr 90, poz. 575 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych...

II SA/Sz 322/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-10

. na decyzję Inspektora Sanitarnego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w S po rozpoznaniu w dniu [...] sprawy...
ze skargi H G na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w S z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchylił zaskarżoną decyzję...

IV SA/Gl 532/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-19

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Decyzją z dnia [...] r. nr [...], wydaną na podstawie...
r., Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w W.Ś. orzekł o braku podstaw do stwierdzenia u K. G. choroby zawodowej, w postaci...
1   Następne >   +2   +5   +10   100