Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X

II FSK 424/10 - Wyrok NSA z 2011-08-10

. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 ze zm.; dalej: 'ustawa o rehabilitacji'), a zobowiązanie...
niepełnosprawności, który zgodnie z obowiązującymi standardami oznaczał choroby układu oddechowego i krążenia. MPiPS podkreślił, że ze środków zfron zostały przekazane środki...