Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I SA/Wa 1414/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-30

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Skarżący udokumentował swoje dochody z emerytury i renty z tytułu choroby zawodowej w wysokości...
(gaz, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, woda, podatek od nieruchomości), których poniesienie skarżący udokumentował, jak i wydatki na leczenie choroby...

IV SA/Wa 393/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-22

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji., Źródła dochodu dwuosobowej rodziny stanowią emerytura i renta z tytułu choroby zawodowej S. G. w łącznej wysokości 1.703,69 zł...

I OSK 2142/16 - Wyrok NSA z 2018-07-25

2010 r., sygn. akt III SA/Lu 178/10, został wydany w sprawie, której przedmiotem była choroba zawodowa, zaś kwestionowane przez Sąd postępowanie dowodowe nacechowane...

IV SA/Wa 1542/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-13

w sprawie wyroku. W przekonaniu skarżącego jego odnowione schorzenia zawodowe (m.in. (...)) uniemożliwiły mu aktywny udział w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Podniósł...
uzasadnienie wyroku. Dodatkowo w piśmie z 3 marca 2007r. jednoznacznie oświadczył, iż jego przewlekła choroba była jedyną przyczyną, z powodu której uchybił terminowi., Sąd zważył...

I OZ 610/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-27

bezpośrednio po ustaniu choroby., Do wniosku załączone zostały zaświadczenia lekarskie, z których wynika, że w okresie od 24 marca 2014 r. do 4 kwietnia 2014 r. oraz od 5...
nie wykazał braku winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Zdaniem Sądu powołane we wniosku okoliczności, tj. choroba pełnomocnika nie stanowią...

I SA/Wa 2171/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-14

gdy działa bez zawodowego pełnomocnika oraz nie posiada wykształcenia prawniczego., W związku z powyższym w jej ocenie nie było możliwe złożenie wniosku w terminie., Wojewódzki...
bez zawodowego pełnomocnika i nie posiada wykształcenia prawniczego., Zdaniem Sądu w przedmiotowej sprawie skarżąca zachowała 7-dniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie...

I SA/Wa 1222/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-11

od strony dbającej należycie o swoje interesy. Orzecznictwo oraz doktryna wskazują, iż brak winy występuje np. w przypadku choroby strony czy pełnomocnika...
taki ugruntowany jest od wielu lat w orzecznictwie sądów administracyjnych, o czym pełnomocnik zawodowy powinien mieć wiedzę, niezależnie od tego, czy zgadza...

I SA/Wa 2338/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-22

reprezentowana przez pełnomocnika zawodowego podtrzymała wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. Wskazała, że skarżąca bez własnej winy uchybiła...
terminowi do uzupełnienia braków skargi, albowiem w okresie od sierpnia 2014 r. miała trudną sytuację rodzinną związaną z zaawansowaną chorobą męża, która to sytuacja...

I SA/Wa 1777/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-16

prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata z urzędu. W uzasadnieniu wniosków wskazała, że ma [...] lat, wykształcenie zawodowe i nie jest w stanie zrozumieć urzędowych...
się bowiem bardzo chorym mężem, o znacznym stopniu niepełnosprawności, który cierpi na wiele chorób, również bolesnych, jak i ma problemy z chodzeniem. W związku z powyższym...

I SA/Wa 1776/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-07

z urzędu. W uzasadnieniu wniosków wskazała, że ma [...] lat, wykształcenie zawodowe i nie jest w stanie zrozumieć urzędowych pism, które otrzymuje. Podniosła, że zrozumienie...
niepełnosprawności, który cierpi na wiele chorób, również bolesnych, jak i ma problemy z chodzeniem. W związku z powyższym skarżąca wniosła o przywrócenie jej uchybionego...
1   Następne >   3