Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II OSK 1099/11 - Wyrok NSA z 2012-10-16

nr [...] lekarz zamieścił pouczenie o prawie odwołania się przez badanego do Przychodni Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, w terminie 30 dni. Mimo, iż pouczenie...
stanie broni. Nienaganna opinia skarżącego zarówno w środowisku zawodowym, społecznym, samorządowym jak i wśród myśliwych, nie stanowi w świetle powyższego dowodu...

VI SA/Wa 1629/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-18

sprawy., W dniu 27 maja 2005 r. do Komendanta Wojewódzkiego Policji w R. wpłynęło pismo lekarza przychodni chorób zawodowych Instytutu Pracy w [...], z którego treści...

II SA/Wa 1446/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-26

się należy ze stanowiskiem organu, że w orzeczeniu lekarskim nr [...] lekarz M. B. zamieścił pouczenie o prawie odwołania się przez badanego do Przychodni Chorób Zawodowych...
, a możliwością użycia broni., Nienaganna opinia skarżącego zarówno w środowisku zawodowym, społecznym, samorządowym jak i wśród myśliwych, nie stanowi w świetle powyższych ustaleń...

II SA/Wa 1445/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-26

Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, w terminie 30 dni. Mimo, iż pouczenie skierowane jest do osoby badanej, to jest nim związany również organ Policji...
się do stanu nietrzeźwości, a możliwością użycia broni., Nienaganna opinia skarżącego zarówno w środowisku zawodowym, społecznym, samorządowym jak i wśród myśliwych, nie stanowi...

II SA/Wa 452/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-14

związanej z bronią, lecz choroby zawodowej, nie ma zatem pomocniczego zastosowania w niniejszej sprawie., Według organu nie został naruszony - wbrew zarzutowi pełnomocnika...

II SA/Wa 753/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-28

stronę, iż w związku z tym, że nie jest żołnierzem zawodowym Sił Zbrojnych RP ani funkcjonariuszem lub pracownikiem innych państwowych formacji uzbrojonych, nie może zostać...
, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych...

II SA/Wa 676/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-10

kontaktów ze środowiskiem przestępczym, brak jest również stwierdzonych chorób psychicznych, czy leczenia w poradni zdrowia psychicznego., Reasumując Skarżący zauważył, iż organ...
o broni i amunicji, zgodnie z którym, osobie posiadającej broń zgodnie z przepisami ustawy Policja, a w przypadku żołnierzy zawodowych Żandarmeria Wojskowa...

VI SA/Wa 1639/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-10

takie posiadałyby niewątpliwie na podstawie przepisów ustawowych, regulujących ich status zawodowy. Skoro tego prawodawca nie uczynił, choć niewątpliwie ta grupa zawodowa, podobnie...
wydać pozwolenie na broń każdemu prokuratorowi, który wystąpiłby z takim wnioskiem, powołując się na istnienie uwarunkowań wynikających z zawodowego funkcjonowania...

II OZ 261/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-15

marca 2016 r., gdy przebywał w swojej rodzinnej wsi T. w P., gdzie pomagał opiekować się rodzicami w podeszłym wieku (ojciec 91, mama 86 lat ze stwierdzoną chorobą alzheimera...
. Spóźnienie o jeden dzień wynikało z dużej ilości obowiązków zawodowych i domowych (dwoje dzieci w wieku szkolnym, dwoje studiujących, żona i teściowa w podeszłym wieku...

II SA/Wa 960/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-07

z którym osobie posiadającej broń zgodnie z przepisami ustawy Policja, a w przypadku żołnierzy zawodowych Żandarmeria Wojskowa, może za pokwitowaniem odebrać broń...
w granicach nawet jednej tylko sprawności fizycznej (np. zaburzenia wzroku, zaburzenia słuchu) lub psychicznej (choroba psychiczna, inne zaburzenia funkcjonowania osoby z uwagi...
1   Następne >   +2   4