Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 318/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-11-14

zawodowej zespołu wibracyjnego w postaci mieszanej wymienionej w poz. 22 pkt 3 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia, 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób...
zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz...

II SA/Op 209/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-10-21

od powyższych rozważań - sięgnąć można do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania...
w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach ( Dz. U. 2002 Nr 132 poz. 1115 )., Postępowanie...

I OSK 1673/17 - Wyrok NSA z 2018-01-09

odszkodowania z tytułu długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem choroby zawodowej (630,83 złotych). Do wywiadu środowiskowego dołączone zostały dokumenty obrazujące...
bowiem doliczono do niego odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej, które powinno zostać uznane za jednorazowe świadczenie socjalne, niestanowiące dochodu w myśl ustawy o pomocy...

IV SA/Wr 323/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-20

trzech kończyn - zwyrodnienia stawu skokowego i obustronnego zapalenia nakłykci łokciowych (choroba zawodowa). Nie otrzymuje renty ani innego świadczenia. Obliczony...
, spowodowanego chorobą zawodową. Strona podała, że w ramach pomocy z MOPS-u otrzymuje dwudaniowe obiady w dni powszednie i jest to jedyny posiłek dziennie. Przyznana kwota...

II SA/Gl 1442/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-24

dokumenty o stwierdzenie choroby zawodowej, czy też brak wsparcia finansowego małżonki poza zasądzonymi alimentami, nie mają wpływu na wydane rozstrzygnięcie. Organ...
wskazane w odwołaniu i oświadczeniach załączonych do akt sprawy z których wynika: stwierdzenie choroby zawodowej małżonka osoby wymagającej opieki, lekceważące podejścia...

IV SA/Wr 320/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-06

z dnia [...] r. przyznano mu jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem choroby zawodowej w kwocie [...] zł...
lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem choroby zawodowej. Odszkodowanie to zostało bowiem wypłacone ponad rok temu (w listopadzie ubiegłego roku) i tym samym...

IV SA/Wr 321/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-06

ZUS z dnia [...] r. przyznano mu jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem choroby zawodowej w kwocie...
lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem choroby zawodowej. Odszkodowanie to zostało bowiem wypłacone ponad rok temu (w listopadzie ubiegłego roku) i tym samym...

IV SA/Wr 323/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-06

z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem choroby zawodowej w kwocie [...] zł. Kwota tego odszkodowania została przez organy administracji...
tej nie zmienia fakt uzyskania przez skarżącego jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem choroby zawodowej...

IV SA/Wr 322/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-06

lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem choroby zawodowej w kwocie [...] zł. Kwota tego odszkodowania została przez organy administracji wliczona...
tej nie zmienia fakt uzyskania przez skarżącego jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem choroby zawodowej...

II SA/Łd 834/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-12-16

niezdolności do pracy, świadczenia z tytułu śmierci żywiciela rodziny (renty rodzinne), świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, świadczenia chorobowe...
rodzinnych, jednorazowych odszkodowań, rent z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Bezspornie umowa ta nie obejmuje swoim zakresem świadczenia wychowawczego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100