Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OSK 2057/11 - Wyrok NSA z 2013-03-28

do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii '[...]'. U podstaw decyzji legło pismo Kierownika Oddziału Toksykologii Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii...
istnienia zastrzeżeń i wątpliwości co do stanu zdrowia odwołującego się wynikają z informacji przekazanych przez Kierownika Oddziału Toksykologii Kliniki Chorób Zawodowych...

III SA/Łd 253/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-08-03

, że decyzja jest konsekwencją pisma, które wpłynęło do organu od Kierownika Oddziału Toksykologii Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii, z którego treści wynika...
odwołującego się., Wynika to z informacji przekazanej przez Kierownika Oddziału Toksykologii Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii., P. Z. w skardze do Wojewódzkiego...

III SA/Łd 692/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-08

odwołania Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. [...], Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego, Przychodnia Chorób Zawodowych w Ł. wydała orzeczenie lekarskie...
lekarz z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. [...] Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego w Ł. stwierdził u skarżącego istnienie przeciwskazań...

II SA/Gl 735/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-09-13

rozpatrzeniu przez Instytut Medycyny Pracy Przychodnia Chorób Zawodowych w L., który w orzeczeniu nr [...]z dnia [...]r. stwierdził istnienie przeciwskazań zdrowotnych...
przez Instytutu Medycyny Pracy im. [...] w Przychodnia Chorób Zawodowych w L. istnienia przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi, do których wymagane...

III SA/Kr 953/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-08-06

grudnia 2007 roku., II., W dniu 25 stycznia 2008 roku zostało wydane przez Ośrodek Medycyny Pracy - Przychodnię Chorób Zawodowych - Gabinet Badań Kierowców Orzeczenie...
roku, iż jest chory na epilepsję, na którą to chorobę nigdy nie chorował., W dniu 22 lutego 2008 roku zostało wydane przez Kierownika - Przychodni Chorób Zawodowych Gabinet...

II SA/Bd 141/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-03-21

, co następnie w wyniku odwołania skarżącego potwierdził Instytut Medycyny Pracy Przychodni Chorób Zawodowych w Ł. Z tych też względów należało skarżącemu cofnąć prawo jazdy...
orzeczeń lekarskich wydanych przez Poradnię Chorób Zawodowych w B. z dnia [...] 2004 r. oraz Instytut Medycyny Pracy w Ł. z dnia [...] 2004 r., miało jak to trafnie podniesiono...

II SA/Sz 689/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-25

- Przychodni Chorób Zawodowych. W wyniku tych badań zostały wydane orzeczenia, w których stwierdzono istnienie u W. O. przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami...
skarżącego od orzeczenia lekarskiego z [...] r.) po przeprowadzeniu badań w Instytucie Medycyny Pracy - Przychodni Chorób Zawodowych stwierdzono istnienie u W. O. przeciwskazań...

II SA/Gl 631/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-18

Przychodni Chorób Zawodowych w L. z dnia [...] r. Co do tego, że przed wydaniem tego drugiego orzeczenia nie były przeprowadzone w dniu [...] r. badania psychologiczne...
badania lekarskiego skarżącego na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami przez lekarza Przychodni Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy w L...

II SA/Po 929/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-05

. przesłanego przez Centrum Medycyny Pracy Dział Konsultacyjno - Diagnostyczny i Profilaktyki Poradnia Konsultacyjna, Chorób Zawodowych i Profilaktyki, wskazująca na istnienie...
- Diagnostyczny i Profilaktyki Poradnia Konsultacyjna, Chorób Zawodowych i Profilaktyki. Równocześnie skarżący nie zgadzając się z wynikiem powyższego orzeczenia wniósł od niego...

III SA/Wr 544/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-27

oraz kopię decyzji z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] o stwierdzeniu choroby zawodowej., GITD pismem z dnia [...] listopada 2016 r., nr [...] wezwał stronę o przesłanie...
, że w dniu [...] marca 2016 r. u strony została orzeczona choroba zawodowa. Skarżący prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowe 'A' C.S....
1   Następne >   +2   +5   +10   59