Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Bk 86/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-11-10

J. G. na przewlekłość postępowania P. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w B. w przedmiocie wydania orzeczenia lekarskiego w sprawie rozpoznania choroby zawodowej...
postępowania diagnostyczno-orzeczniczego w sprawie rozpoznania choroby zawodowej., W uzasadnieniu wskazał, że w dniu [...].06.2015r. złożył wniosek do Państwowego Powiatowego...

III SAB/Gl 160/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-18

Inspektora Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie wniosku o powołanie biegłych sądowych na potrzeby postępowania w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę...
zawodowego w sprawie dotyczącej choroby zawodowej tj. kontaktowego zapalenia skóry z podrażnieniem., Stan sprawy przedstawia się następująco:, Skarżący, pismem z 7 grudnia...

III SAB/Gl 159/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-11

Inspektora Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie wniosku o powołanie biegłych sądowych na potrzeby postępowania w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę...
i sprzętem biurowym'., W odpowiedzi, organ pismem z 20 grudnia 2021 r. wyjaśnił, że przepisy w sprawie chorób zawodowych nie przewidują powołania biegłych sądowych...

III SAB/Łd 125/22 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-10-13

w przedmiocie wydania orzeczenia w sprawie choroby zawodowej postanawia: odrzucić skargę d.cz. III SAB/Łd 125/22, Uzasadnienie, E.A. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w Łodzi skargę na orzeczenie i tryb postępowania Instytutu Medycyny Pracy im. Jerzego Nofera w Łodzi w sprawie wydania orzeczenia w przedmiocie choroby zawodowej...

III SAB/Gl 6/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-18

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej 1. zobowiązuje organ do wydania decyzji w terminie 1 miesiąca...
Inspektora Sanitarnego w Katowicach postępowania w sprawie o stwierdzenie choroby zawodowej - przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy...

II OSK 303/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-19

Medycyny Pracy w Białymstoku w przedmiocie wydania orzeczenia lekarskiego w sprawie rozpoznania choroby zawodowej postanawia uchylić zaskarżony wyrok i odrzucić skargę...
Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku w przedmiocie wydania orzeczenia lekarskiego w sprawie rozpoznania choroby zawodowej., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło na tle...

IV SAB/Wr 145/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-21

postępowania D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej I. stwierdza, że organ odwoławczy - D...
administracyjne w sprawie choroby zawodowej zostało wszczęte w dniu 21 czerwca 2012 r. a swój epilog miało dopiero w dniu 23 maja 2017 r. i zakończyło się wydaniem...

IV SAB/Gl 156/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-06

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Pismem datowanym na dzień 25 października 2016 r. B. W. wniosła skargę...
') w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej u jej zmarłej matki A. J.. Skarżąca zarzuciła naruszenie art. 35 § 1 i § 3 oraz art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960...

IV SAB/Wr 62/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-29

choroby zawodowej p o s t a n a w i a: odrzucić skargę. Skarżąca K. Cz. złożyła w niniejszej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu...
, że jest to jej drugie odwołanie od decyzji dotyczącej choroby zawodowej oraz, że już przy pierwszym rozpoznaniu sprawy nie wyjaśniono jej zastrzeżeń w sprawie. Podała...

II OSK 3017/17 - Wyrok NSA z 2018-02-27

Inspektora Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. II OSK 3017/17, U Z A S A D N I E N I E, Wyrokiem z dnia 6 lipca 2017 r. Wojewódzki...
w przedmiocie choroby zawodowej., Powyższe rozstrzygnięcie zostało podjęte w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:, B.W. wniosła skargę do Wojewódzkiego...
1   Następne >   +2   +5   +10   20