Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SA/Wa 1470/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-25

[...] w S. Okręgowy Inspektor Sanitarny [...] w S. stwierdził u wnioskodawcy w 1972 r. chorobę zawodową - [...]. Z dniem [...] stycznia 1983 r. przeszedł on na rentę...
inwalidzką. W. B. wielokrotnie ubiegał się o podwyższenie przyznanego świadczenia, twierdząc, iż w trakcie pracy przy [...], obok stwierdzonej choroby zawodowej, doszło...

II SA/Wa 897/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

, że w jej przypadku nie orzeczono choroby zawodowej nie posiadają takiego elementu. Odnosząc się do obecnej sytuacji wnioskodawczyni organ stwierdził, że świadczenia przyznawane...
wybitne zasługi w jakiejś dziedzinie aktywności, np. na niwie zawodowej, artystycznej, społecznej, sportowej, czy politycznej oraz w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych...

II SA/Wa 1574/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-18

zakaźnej - [...]. Niezdolność do pracy powstała w wieku 28 lat w czasie trwania zatrudnienia wskutek choroby zawodowej. Od tego czasu bez własnej winy nie mógł podjąć...
zatrudnienia, zaś od 1998 r. stał się częściowo niezdolny do pracy. Przez chorobę zawodową utracił możliwość nabycia uprawnień do ustawowych świadczeń z Funduszu Świadczeń...

II SA/Wa 1009/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-16

statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,, c) dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych...

II SA/Wa 2177/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-05

ąrt. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, póz. 1673 ze zm.) do czego...
orzeczona całkowita niezdolność do pracy z powodu choroby. Niezdolność do pracy orzeczeniem lekarskim orzecznika ZUS została stwierdzona dopiero [...] listopada 2004 r...

II SA/Wa 1954/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-15

w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144). Według niej badanie...
i rentach, na potrzeby stosowania powołanego wyżej przepisu, należy uznać wyłącznie zdarzenie bądź trwały stan wykluczający aktywność zawodową konkretnej osoby z powodu...

II SA/Wa 553/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-16

Skarżącego stanowi emerytura jego żony w zbiegu z rentą z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową w łącznej wysokości: 2828,82 zł brutto. Zatem dochód...
́ Społecznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 291, ze zm., dalej: 'ustawa emerytalna') uważa się tylko zdarzenie bądź trwały stan wykluczający aktywność zawodową konkretnej...

II SA/Wa 478/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-28

. Rozróżnienie, z jakich przyczyn dana osoba jest niezdolną do pracy ma natomiast zastosowanie przy ustalaniu związku jej schorzeń z chorobami zawodowymi czy wypadkami...
. W uzasadnieniu wniosku wyjaśnił, że w okresie od 2011 r. do [...] marca 2013 r. prowadził działalność gospodarczą, ale wskutek choroby musiał zaprzestać dalszego jej prowadzenia...

II SA/Wa 1011/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-29

i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.)., W rozpatrywanej sprawie należy zwrócić również uwagę, że po stronie skarżącej nie zachodzi przesłanka braku...
4 lata 9 miesięcy i 4 dni. W ocenie organu, jest to okres nieadekwatny do wieku ubezpieczonej, zwłaszcza że aktywność zawodowa wnioskodawczyni od osiągnięcia...

I OSK 870/15 - Wyrok NSA z 2015-04-15

do pracy ma natomiast zastosowanie przy ustalaniu związku jej schorzeń z chorobami zawodowymi czy wypadkami przy pracy - nie zaś przy ustalaniu istnienia samej...
wyjaśnił, że w okresie od 2011 r. do [...] marca 2013 r. prowadził działalność gospodarczą, ale wskutek choroby musiał zaprzestać dalszego jej prowadzenia i podjąć...
1   Następne >   +2   +5   +10   100