Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

II SA 4162/01 - Wyrok NSA z 2003-02-11

dodał, że w okresie choroby nie korzystał z zastępstwa bowiem stan, w którym przez ten czas się znajdował, nie dopuszczał do zajmowania się sprawami zawodowymi. Zatem...
wniesienie wpisu zamierzał uczynić osobiście w następnych dniach, jednak z powodu nagłej i bardzo poważnej choroby, która rozpoczęła się już wcześniej ale gwałtownie...

VI SA/Wa 1414/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-19

sankcyjnych i skarbowych. Pełnomocnik Strony powołał się na przepis art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...
, które ma istotny wpływ na wynik sprawy, w postaci:, a) art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez przyjęcie...

II GZ 512/22 - Postanowienie NSA z 2023-01-19

skarżącego wniósł o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej uzasadniając uchybienie nagłą chorobą. Do wniosku załączył potwierdzoną...
może chodzić' i poruszanie się nie wpływa na stan choroby, co stoi w sprzeczności z argumentacją podniesioną przez stronę skarżącą, iż diagnoza lekarska zalecała...

VI SA/Wa 1478/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-07

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm...
i przecięciu dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej wspomnianym wirusem (art. 1 pkt 1 ustawa COVID-19). Natomiast zaczął być stosowany dopiero wówczas, gdy na mocy § 1...

VI SA/Wa 1520/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-04

- 64,00 zł, media stacjonarne VOIP - 64,00 zł, media energia - 150,00 zł, podatek rolny gminny - 67,00 zł, trwała choroba (lekarstwa) - 523,33 zł, utrzymanie gospodarstwa...
podmiotów regulujących terminowo swoje zobowiązania narażonych także na stres związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, pracy zawodowej, czy też problemami zdrowotnymi...

VI SAB/Wa 201/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-27

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568...