Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Lu 294/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-25

, oraz, że otrzymała odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej oraz dotacje z ARiMR za 2009 rok ., Wezwana do nadesłania dodatkowych dokumentów I. S. pismem datowanym na dzień 29...
dolegliwościami, którą skarżąca się opiekuje. Strona wyjaśniła też, że odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej w wysokości 8.700 zł otrzymała w roku 1997 r., Do pisma dołączyła...

III SA/Łd 474/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-10-20

rozpoznania choroby zawodowej,, h) art. 3 ust. 1, 2 i 3 w zw. z 107 k.p.a. poprzez przerzucenie ciężaru dowodu na skarżącego i niezrealizowanie zasady praworządności...
niewyjaśnienie w sposób wymagany prawem przyczyn odmowy rozpoznania choroby zawodowej. Przedmiotem niniejszej sprawy są płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego...

II SA/Łd 69/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-02-18

. Ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, a także stwierdzoną chorobę zawodową. Dodał, że jego sytuacja jest trudna, często nie jest w stanie wykupić wszystkich...

II GZ 472/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-19

pomocy i opieki społecznej; dotyczących osób bezrobotnych; chorób zawodowych i związanych z nimi świadczeń, z zakresu pracy i stosunków służbowych a także z zakresu...

II SA/Łd 68/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-02-18

. Ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, a także stwierdzoną chorobę zawodową. Dodał, że jego sytuacja jest trudna, często nie jest w stanie wykupić wszystkich...

II SA/Łd 524/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-01

oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej;, c) dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych,, d...

III SA/Gl 1212/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-13

skarżącej w związku, ze stwierdzoną chorobą zawodową zmuszony jest przeznaczać większą część posiadanych środków na zakup leków., Mając na uwadze wszystkie podniesione...

II GZ 471/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-19

działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej; dotyczących osób bezrobotnych; chorób zawodowych i związanych z nimi świadczeń...

II GZ 542/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11

w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej; dotyczących osób bezrobotnych; chorób zawodowych i związanych z nimi świadczeń, z zakresu pracy i stosunków służbowych...

I SA/Kr 233/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-30

zajmują sądy administracyjne np. przy ocenie badań lekarskich przy chorobach zawodowych (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 lutego 2014 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   31