Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

OPS 12/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-02-03

w razie wypadku i chorób zawodowych powstałych w związku ze służbą wojskową /Dz.U. nr 53 poz. 342 ze zm./ odnosi się wyłącznie do postępowania w sprawie odszkodowania...

SA 820/81 - Wyrok NSA z 1981-06-11

3 grudnia 1980 r. Cyryl B. zwrócił się do Głównego Urzędu Ceł, wnosząc o obniżenie cła. W podaniu zaznaczył, że samochód nabył w związku z ciężką chorobą żony, inwalidką...
, gdy jest przystosowany do osobistych warunków fizycznych inwalidy, a jego posiadanie ma mu umożliwić powrót do czynnego życia zawodowego lub społecznego'. , Decyzję...