Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Ke 148/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-05-17

w K., orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej, tj. alergiczne, kontaktowe zapalenie skóry pochodzenia zawodowego oraz wydaną w dniu 13.09.2012 r. decyzję Państwowego...
Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stwierdzeniu choroby zawodowej. Ponadto strona posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane do 30.09.2016 r...

I SA/Ke 402/23 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2023-10-23

) o świadczenie rehabilitacyjne;, 3) o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej...
, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie...

II SA/Go 985/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-29

organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych., Konstrukcja cytowanego...
przepisu sprawia, że należy interpretować go szeroko i stosować wskazane zwolnienie we wszystkich sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń...

I SA/Sz 187/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-28

dłużniczka we wniosku z dnia [...] r., choroby zawodowej Zakład ustalił,, że[....] , orzeczeniem z dnia [...] r., oddalił wniosek ww. o przyznanie renty z tytułu choroby...
o przyznanie renty oraz jednorazowego odszkodowania z powodu (jak wskazuje dłużniczka we wniosku z dnia 2 czerwca 2009 r.) choroby zawodowej [...] wskazał...

I SA/Kr 448/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-11

'PPF' wynika, że wnioskodawczyni prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Źródłem jej utrzymania jest emerytura i ˝ świadczenia z tytułu choroby zawodowej w łącznej...
. Co prawda A. M. uzyskuje stałe dochody z tytułu emerytury i [...] świadczenia z tytułu choroby zawodowej w łącznej wysokości [...] zł, to jednak całość uzyskiwanych środków...

V SA/Wa 687/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-20

pkt 4 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz. U. 2019. 1205 - tekst jedn.; dalej...
została w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz. U. 2019. 1205 - tekst jedn...

V SA/Wa 2196/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-06-16

przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą...
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...

II SA/Bd 1375/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-02-22

sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń...
przepisu sprawia, że należy interpretować go szeroko i stosować wskazane zwolnienie we wszystkich sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń...

II SA/Bd 1376/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-02-22

sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń...
przepisu sprawia, że należy interpretować go szeroko i stosować wskazane zwolnienie we wszystkich sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń...

II SA/Bd 1374/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-02-22

strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń...
sprawia, że należy interpretować go szeroko i stosować wskazane zwolnienie we wszystkich sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń...
1   Następne >   +2   +5   +10   100