Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Wa 135/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-06

ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych., Wykonywanie zadań...
chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej - art. 2 w/w ustawy., Z kolei art. 4 ust. 1 pkt...

II SA/Gd 224/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-07-06

wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych., Przepis art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy...

II SA/Gd 616/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-19

publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób...
zakaźnych i zawodowych., Przepis art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej stanowi, że do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie...

II OSK 512/14 - Wyrok NSA z 2014-10-02

i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Przepis art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej...

VII SAB/Wa 219/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-16

zawodową i generuje koszty udziału i dojazdu pełnomocników., Kolejną przyczyną odwołanych czynności są pisma pp. [...] o różnych przyczynach braku możliwości...
2021 r. i 31 sierpnia 2021 r. Dnia 6 listopada 2020 r. nie dokonano wizji wobec nieudostępnienia działki z powodu choroby strony na COVID. Oględziny 22 czerwca 2021 r...

II SA/Go 181/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-06-17

, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W myśl § 3 w przypadku niepodjęcia pisma w w/w terminie pozostawia...
, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), dodany do ww. ustawy ustawą z dnia 31...

II SA/Kr 136/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-07-04

z jego uzasadnieniem, albowiem w dniu 26 maja 2017r. doszło do nagłego i tak znaczącego nasilenia się choroby, że nie tylko nie mógł wyjść z domu, ale też werbalnie...
komunikować się z innymi osobami, ponieważ silna gorączka połączona z ostrym [...] i podejrzeniem [...] wykluczyła go z jakichkolwiek czynności zawodowych ale też innych. Niestety...

IV SA/Po 783/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-11-03

okoliczności, z powodu których doszło do przekroczenia wyznaczonego przepisami prawa terminu, jak np. nagła choroba. Stąd też stwierdzić należy, że o braku winy można mówić...
wskazującymi na brak winy skarżącej w uchybieniu terminu to, że pełnomocnik poczyniła uzgodnienia urlopowe ze zleceniodawcą a następnie wykonywała zawodowe obowiązki...

II SA/Gd 398/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-02-16

można zaliczyć: przerwę w komunikacji, powódź, pożar, inną katastrofę, nagłą chorobę strony lub jej pełnomocnika, lub też mylne pouczenie przez sąd o trybie i sposobie złożenia...
sądowym nie ma wątpliwości, że pełnomocnik procesowy profesjonalny, taki jak radca prawny, adwokat, czy doradca podatkowy - z uwagi na fakt zawodowego wykonywania czynności...

II SA/Łd 795/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-14

się między innymi przerwę w komunikacji, chorobę wymagającą hospitalizacji, czy inną nagłą i obłożną chorobę, która nie pozwoliła na dokonanie czynności procesowej lub posłużenie...
w uchybieniu terminu. Reprezentujący w sposób zawodowy stronę pełnomocnik powinien mieć na uwadze jego interes oraz skutki, jakie może rodzić dla niego zaniedbanie...
1   Następne >   +2   4