Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Ke 560/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-09-22

Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] o odmowie zmiany decyzji ostatecznej z dnia [...] o braku podstaw do stwierdzenia u E. P. choroby zawodowej., W uzasadnieniu organ...
orzeczniczej, co miało miejsce wtoku pierwotnie prowadzonego postępowania,, b) treści załącznika do ww. rozporządzenia, wskazującego na możliwość orzeczenia choroby zawodowej...

II SA/Kr 1108/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-16

ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Nadto zgodnie z art...
, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy. Zgodnie natomiast z art. 5 pkt 4a tej ustawy, do zakresu działania...

IV SA/Wa 1073/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-22

. Jednocześnie wnioskodawca nadesłał wyciągi z emerytury, kserokopię legitymacji osoby niepełnosprawnej, odpis wyroku Sądu o chorobie zawodowej i faktury za wykupione leki...

IV SA/Wa 1073/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-11

, kserokopie legitymacji osoby niepełnosprawnej, odpis wyroku Sądu o chorobie zawodowej i faktury za wykupione leki - za miesiąc styczeń w wysokości 113, 77 złotych...

II SA/Lu 1114/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-14

wieku i przyznanej obok emerytury, renty z tytułu choroby zawodowej nie może podjąć pracy zarobkowej w celu uzyskania dodatkowych dochodów., Okoliczności sprawy...

IV SA/Wa 1319/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-15

nie chorował z tytułu wykonywanej pracy (tzw. choroba zawodowa), nie było żadnej epidemii, ani zbiorowego zagrożenia życia ludzkiego w otoczeniu zakładu i nie zagraża...

III OSK 3175/21 - Wyrok NSA z 2021-02-23

szacunkowego od oceny prawidłowości tego operatu. Jako kolejny przykład należy wskazać na znaczenie orzeczenia lekarskiego dotyczącego rozpoznania choroby zawodowej., Zdaniem...
w tym celu operat szacunkowy. Mimo, że ocena prawidłowości sporządzenia takiego operatu, zgodnie z art. 157 ust. 1 tej ustawy należy do organizacji zawodowej rzeczoznawców...

II OSK 419/17 - Wyrok NSA z 2019-03-07

diagnostycznych oraz orzeczniczych jednostek orzeczniczych, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób...
zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367). Ustaleń faktycznych poprzedzających sformułowanie oceny specjalistycznej dokonują także rzeczoznawcy majątkowi sporządzający operaty...

II SA/Bk 239/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-09-20

decyzji przez domownika pełnomocnika oraz długotrwała choroba pełnomocnika uniemożliwiająca wykonywanie obowiązków zawodowych. Skutkowało to pozbawieniem strony odwołania...
. do wiosny 2017 r. zmagał się z chorobą, prawdopodobnie o podłożu nerwowym. Powołał się na rozmowę z ww. radcą prawnym, który nie chciał wyjawić nazwy choroby i z jakiej...

II SA/Łd 124/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-04

wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Sam fakt sporządzenia opinii o projekcie...
reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm.). Zgodnie z art. 22...
1   Następne >   +2   +5   +10   22