Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 551/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-10

pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym (sprawy z zakresu pomocy i opieki społecznej, dotyczące bezrobocia, chorób zawodowych i związanych z nimi świadczeń...

I OZ 782/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-21

i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,, c) dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych,, d) ze stosunków pracy...

I OZ 443/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-13

i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,, c) dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych,, d) ze stosunków pracy i stosunków...

I OZ 550/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-10

administracyjnym (sprawy z zakresu pomocy i opieki społecznej, dotyczące bezrobocia, chorób zawodowych i związanych z nimi świadczeń, stosunków pracy i stosunków służbowych...

I OSK 110/14 - Wyrok NSA z 2014-04-16

ze spraw zawodowych, a odwołanie wraz z wnioskiem o jego przywrócenie zostało wysłane w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny spóźnienia. Odwołujący się dodał, że choroba...
uniemożliwiła wykonanie zawodowych obowiązków. Pełnomocnik wskazała również, że kancelarię prowadzi samodzielnie, wobec czego nie było możliwe, aby w trakcie choroby mogła...

IV SA/Wa 1207/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-16

: ubezpieczenie emerytalne; ubezpieczenia rentowe; ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa; ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wskazał...
: w razie macierzyństwa, w razie niezdolności do pracy z powodu choroby lub inwalidztwa, emerytalne, w razie śmierci. Stąd też uznał, iż nie budzi wątpliwości, iż prawidłowa...

I SA/Wa 915/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-19

przez stronę, tj. chorobą pełnomocnika, która spowodowała jego tygodniowe - w okresie od dnia 18 lipca 2012 r. do dnia 25 lipca 2012 r. - wyłączenie ze spraw zawodowych...
, które w początkowej fazie miało dość ostry przebieg. Choroba leczona była antybiotykami i całkowicie uniemożliwiła wykonanie zawodowych obowiązków. Pełnomocnik wskazała...

I OSK 2394/16 - Wyrok NSA z 2018-09-11

, nie może przesądzać o możliwości wykonywania czynności zawodowych. Nie każda ciężka choroba wymaga hospitalizacji, co nie oznacza automatycznie, że chory...
, że choroba trwała ponad 20 dni i wymagała leżenia., W ocenie organu pełnomocnik strony nie uprawdopodobniła, że zapadła na chorobę, której charakter...

I OZ 619/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-17

tej czynności inną osobą, bowiem jedyną osobą mogącą mu pomóc była jego żona, która sama, z uwagi na chorobę dziecka, nie wykonywała wówczas czynności zawodowych. Choroba...
P.O., lecz z uwagi na fakt, iż ich pięcioletni syn złamał wcześniej nogę, musiała stale się nim opiekować, bowiem on - z uwagi na chorobę - nie mógł takiej stałej opieki...

II SA/Sz 33/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-02-06

§ 1 p.p.s.a.) nie jest wykonywaniem czynności zawodowej w czasie choroby, którym naruszałoby się art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach...
cywilnego, czy też przygotowywanie pism procesowych lub umów i ich podpisywanie - byłoby wykonywaniem czynności zawodowych w czasie choroby (tego typu przykłady wskazuje...
1   Następne >   +2   +5   +10   25