Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Rz 674/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-11-24

w postępowaniach w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i aktami wykonawczymi;, 6) wykonywaniu badań nauczycieli i nauczycieli akademickich...
ustawy VAT. Natomiast odnośnie działalności opisanej w pkt 5 (dotyczącej udziału w postępowaniach w związku z podejrzeniem choroby zawodowej) uznał stanowisko wnioskodawczyni...

SA/Sz 19/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-10-29

Renta inwalidzka z tytułu choroby zawodowej pobierana na podstawie ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin oraz o świadczeniach z tytułu wypadku...
przy pracy i chorób zawodowych nie jest rentą odszkodowawczą przewidzianą w art. 444 par. 2 Kc, którą ustala się w orzeczeniu sądu powszechnego lub w umowie., Dochód uzyskany...

I SA/Ol 696/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-11-18

. o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Skoro zatem pozostałe odszkodowania wypłacane pracownikom nie zostały wymienione jako wyłączone...
wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej składki ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia...

I SA/Ke 422/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-09-22

ubezpieczenia od wypadków przy pracy i chorób zawodowych jest wolne od podatku dochodowego. Ponadto wnioskodawca dodał, że na zasadzie analogii pracownik zatrudniony w Polsce...
ubezpieczony z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych na mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października...

II FSK 2593/10 - Wyrok NSA z 2012-07-31

od wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Z informacji udzielonej przez tenże Zakład wynika, że przyznane mu kwoty nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym...
i chorób zawodowych jest wolne od podatku dochodowego. Dodał, że na zasadzie analogii pracownik zatrudniony w Polsce ubezpieczony z tytułu wypadków przy pracy i chorób...

I SA/Bd 15/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-03-28

przychodów jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej składki ubezpieczeniowej...
przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej składki ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy...

II FSK 1465/13 - Wyrok NSA z 2015-08-18

odszkodowania wypłacone pracownikom na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz...
się do treści treść art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 13 u.p.d.o.f., art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz art. 446 §...

I SA/Kr 1093/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-09-30

domu rodzinnego wybudowanego w 1985 r. Z uwagi na cofnięcie Stronie przez ZUS świadczenia rentowego z tytułu choroby zawodowej część środków finansowych Strona...
świadczenie rentowe odebrane. Od 2002 r. toczy się przed sądem sprawa o stwierdzenie choroby zawodowej., Obecnie Strona nie uzyskuje żadnych dochodów, pozostaje...

II FSK 2636/13 - Wyrok NSA z 2015-08-18

, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra...
jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra. Z powyższego również wynika, że dostrzega...

II FSK 2824/13 - Wyrok NSA z 2015-08-18

się za koszty uzyskania przychodów jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej...
z kosztów uzyskania przychodów jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra. Z powyższego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100