Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 520/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-30

(392,44 zł netto) miesięcznie oraz emerytura żony i renta z tytułu choroby zawodowej w łącznej wysokości 1.618,61 zł brutto (1.347,08 zł netto). Małżonkowie posiadają...
wydatków przeznaczonych na zakup leków oraz odpłatne leczenie dla siebie (inwalida II grupy z ogólnego stanu zdrowia) i żony (choroba zawodowa) określił na kwotę 400 zł...

II SA/Ke 987/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-12-30

związany z chorobą zawodową, zniszczone płuca oraz chorobę epileptyczną, na którą cierpi od urodzenia nie pracuje od ośmiu lat i pobiera rentę zdrowotną w wysokości 569...

VII SA/Wa 1924/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-15

, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,, c) dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych...

VII SA/Wa 1925/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-15

bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,, c) dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń...

II SA/Po 526/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-07-11

wniosku wnioskodawca oświadczył, że nie ma środków na życie, jedzenie, leki i opłacenie rachunków. Nie pracuje zawodowo, gdyż ma stwierdzoną chorobę zawodową, nie stać...

II SA/Gl 798/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-11

Administracyjnego w Gliwicach o sygnaturach 3/II SA/Ka 1854/03 i 3/II SA/Ka 2837/03 cytując fragment, iż 'w pozycji 19 wykazu chorób zawodowych widnieją choroby centralnego...
nie jest uzasadniona., Niewątpliwie skarżący mają rację, że pole elektromagnetyczne jest szkodliwe a jego oddziaływanie może być źródłem chorób, w tym kwalifikowanych jako choroby...

II SA/Ke 987/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-12-05

gospodarstwo domowe wspólnie z żoną. Skarżący podał, że ze względu na zły stan zdrowia związany z chorobą zawodową, zniszczone płuca oraz chorobę epileptyczną, na którą cierpi...

II SA/Gl 1235/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-29

schorzenia, w tym o charakterze przewlekłym ze względu na chorobę zawodową. Wnioskodawca podniósł również, że ze względu na orzeczoną niepełnosprawność zmuszony...

II SA/Gl 1235/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-06

przewlekłym ze względu na chorobę zawodową. Wnioskodawca podniósł również, że ze względu na orzeczoną niepełnosprawność zmuszony jest do rehabilitacji, której koszty...

II SA/Rz 617/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-04-27

w orzeczeniu lekarskim z dnia 17.07.1997 r. wydanym przez Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego - Przychodnię Chorób Zawodowych w S., Łucja Wasilewska chorowała...
do pierwszego wniosku z dnia 9.10.2008 r. /k. 5-7 akt sądowych/ wynika, że J.W. /ur. 17.04.1940 r./ jest całkowicie niezdolny do pracy. Chorował na różne choroby wskazane...
1   Następne >   +2   +5   +10   63