Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SA/Wa 98/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-29

wniosku o przeniesienie do [...] zmusiła go sytuacja życiowa, bowiem matka wymagała opieki, gdyż cierpiała na przewlekłą chorobę. Natomiast o podporządkowaniu jednostki...
wojskową. W dalszej części podniósł, że nikogo nie represjonował, zaś jego żona była członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego '[...]'. Reasumując, akta...