Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Ke 270/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-07-18

;, - w § 3 określiła, że zasiłek pieniężny mogą otrzymać nauczyciele, którzy leczą się z powodu choroby zawodowej nauczycieli, wypadku przy pracy, przewlekłej lub ciężkiej...
choroby, zarówno w publicznych jak i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w miejscu zamieszkania lub poza nim, a także nauczyciele po zwolnieniu lekarskim, trwającym...

II OSK 2228/18 - Wyrok NSA z 2018-11-15

nieruchomościami, czy też orzeczenia lekarskiego w postępowaniu w przedmiocie choroby zawodowej., Od razu, nawiązując do zarzutów II. 1) i 2) skargi kasacyjnej określonych...

II OSK 2254/18 - Wyrok NSA z 2018-11-15

lekarskiego w postępowaniu w przedmiocie choroby zawodowej., Od razu, nawiązując do zarzutów II. 1) i 2) skargi kasacyjnej określonych przez wnoszącego kasację jako materialne...

II OSK 2737/18 - Wyrok NSA z 2018-11-15

szacunkowego sporządzanego w procedurach unormowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, czy też orzeczenia lekarskiego w postępowaniu w przedmiocie choroby...
zawodowej., Od razu, nawiązując do zarzutów II. 1) i 2) skargi kasacyjnej określonych przez wnoszącego kasację jako materialne, a w rzeczywistości podnoszących zagadnienia...

II OSK 2227/18 - Wyrok NSA z 2018-11-15

, czy też orzeczenia lekarskiego w postępowaniu w przedmiocie choroby zawodowej., Od razu, nawiązując do zarzutów II. 1) i 2) skargi kasacyjnej określonych przez wnoszącego kasację...

II OSK 1854/18 - Wyrok NSA z 2018-11-15

operatu szacunkowego sporządzanego w procedurach unormowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, czy też orzeczenia lekarskiego postępowaniu w przedmiocie choroby...
zawodowej., Przedstawione w niniejszym uzasadnieniu okoliczności wskazują na to, że nie tylko dopuszczalne ale w okolicznościach niniejszej sprawy także konieczne...

II OSK 2885/18 - Wyrok NSA z 2018-12-12

szacunkowego sporządzanego w procedurach unormowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, czy też orzeczenia lekarskiego w postępowaniu w przedmiocie choroby zawodowej...

III SA/Gl 420/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-10

organu nadzoru, np. pod kątem tego, czy jest jednoznaczna, pełna. W tej kwestii jest podobnie jak np. w postępowaniu administracyjnym dotyczącym chorób zawodowych...
' oraz Towarzystwo Czytelni Ludowych. Kiedy w roku 1902 powstało w Westfalii Zjednoczenie Zawodowe Polskie, J. R. został prezesem utworzonej przez siebie filii w Dellwig...

IV SA/Gl 781/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-16

z uwzględnieniem jej postanowień. Sytuacja taka występuje przykładowo w postępowaniach zmierzających do rozstrzygnięcia w sprawach chorób zawodowych., Treść przywołanych tu przepisów...

II OSK 2516/18 - Wyrok NSA z 2018-11-15

lekarskiego postępowaniu w przedmiocie choroby zawodowej., Przedstawione w niniejszym uzasadnieniu okoliczności wskazują na to, że nie tylko dopuszczalne...
1   Następne >   +2   +5   10