Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

III SA/Wr 562/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-03-10

Sanitarnego w O. z dnia [...] [...] orzekającej o braku podstaw do stwierdzenia u K., W. choroby zawodowej w postaci przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym...
wysiłkiem głosowym, wymienionej w poz. 15 wykazu chorób zawodowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych...

I SA/Po 2986/02 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-09-10

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej o d d a l a s k a r g ę /-/ W. Długaszewska /-/ M. Lorych-Olszanowska /-/ M. Kosewska Zaskarżoną...
. S. chorobę zawodową- zawodowe uszkodzenie słuchu., W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wyjaśnił, że E. S. był zatrudniony w Zespole Elektrowni 'A'. od 1.9.1956r....

I SA/Sz 819/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-04-30

, wskazując na swoją chorobę zawodową, duże koszty jej leczenia, chorobę ojca swoich dzieci, zaangażowanie w leczenie matki oraz brak możliwości uzyskania pomocy finansowej...

I SA/Sz 820/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-04-30

, wskazując na swoją chorobę zawodową, duże koszty jej leczenia, chorobę ojca swoich dzieci, zaangażowanie w leczenie matki oraz brak możliwości uzyskania pomocy finansowej...

I SA/Kr 2043/01 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-03-29

nie zdolny do pracy i niezdolność ta pozostaje w związku z chorobą zawodową., Prezes Głównego Urzędu Ceł w [...] decyzją z dnia 20 sierpnia 2001 r utrzymał w mocy zaskarżone...

I GZ 203/21 - Postanowienie NSA z 2021-07-22

zawodowych z powodu zarażenia wirusem SARS2, to jest choroby COVID-19. Przedłożono także informację z 21 kwietnia 2021 r. z Centrum e-Zdrowia w W. o pobycie A. w izolacji...
i przypadała w okresie pandemii COVID-19. Zarażenie tą chorobą uniemożliwia podjęcie jakichkolwiek czynności zawodowych przez osobę chorą i osoby z nią współpracujące...

III SA/Gl 1464/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-20

- pozycja 9018 obejmuje szeroki zakres przyrządów i urządzeń, które w zdecydowanej większości przypadków są stosowane tylko w praktyce zawodowej np. lekarzy, chirurgów...
, że na dzień wydania decyzji przedmiotowe urządzenie było urządzeniem medycznym, stosowanym w zdecydowanej większości przypadków w praktyce zawodowej lekarzy i zapewniało...

III SA/Gl 1468/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-20

Towarów - pozycja 9018 obejmuje szeroki zakres przyrządów i urządzeń, które w zdecydowanej większości przypadków są stosowane tylko w praktyce zawodowej np. lekarzy, chirurgów...
. na okoliczność, że na dzień wydania decyzji przedmiotowe urządzenie było urządzeniem medycznym, stosowanym w zdecydowanej większości przypadków w praktyce zawodowej lekarzy...

III SA/Gl 1465/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-20

9018 obejmuje szeroki zakres przyrządów i urządzeń, które w zdecydowanej większości przypadków są stosowane tylko w praktyce zawodowej np. lekarzy, chirurgów, stomatologów...
przedmiotowe urządzenie było urządzeniem medycznym, stosowanym w zdecydowanej większości przypadków w praktyce zawodowej lekarzy i zapewniało leczenie medyczne., 3.2....

III SA/Gl 1467/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-20

- pozycja 9018 obejmuje szeroki zakres przyrządów i urządzeń, które w zdecydowanej większości przypadków są stosowane tylko w praktyce zawodowej np. lekarzy, chirurgów...
, że na dzień wydania decyzji przedmiotowe urządzenie było urządzeniem medycznym, stosowanym w zdecydowanej większości przypadków w praktyce zawodowej lekarzy i zapewniało...
1   Następne >   +2   +5   +10   20