Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

VI SA/Wa 2622/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

rehabilitacyjne). Natomiast ubezpieczenie wypadkowe chroni przed niezdolnością do pracy wskutek wypadku przy pracy czy też choroby zawodowej. Dokonując interpretacji w przedmiotowej...
zabezpiecza przed ryzykiem starości, z którą związane jest zakończenie aktywności zawodowej (emerytura). Ubezpieczenia rentowe służą zabezpieczeniu przed ryzykiem trwałej...

V SA/Wa 96/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-12

, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji w zakresie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej...
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2016 r., tj...