Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Rz 520/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-08-16

6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową). Nie może stanowić kwestii, że tak określona przyczyna...
jest pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 2 marca 1998 r. na czas nieokreślony. Skarżąca podała, że w związku z długotrwałą chorobą, pracownik...

III SA/Wr 64/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-26

u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Tym samym w praktyce...
Koordynatora ds. Marketingu i Współpracy z Samorządami. Podstawą rozwiązania umowy o pracę jest częsta i długotrwała nieobecność w pracy, spowodowana chorobą pracownika...

II OSK 2228/18 - Wyrok NSA z 2018-11-15

nieruchomościami, czy też orzeczenia lekarskiego w postępowaniu w przedmiocie choroby zawodowej., Od razu, nawiązując do zarzutów II. 1) i 2) skargi kasacyjnej określonych...

II OSK 2254/18 - Wyrok NSA z 2018-11-15

lekarskiego w postępowaniu w przedmiocie choroby zawodowej., Od razu, nawiązując do zarzutów II. 1) i 2) skargi kasacyjnej określonych przez wnoszącego kasację jako materialne...

II OSK 2737/18 - Wyrok NSA z 2018-11-15

szacunkowego sporządzanego w procedurach unormowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, czy też orzeczenia lekarskiego w postępowaniu w przedmiocie choroby...
zawodowej., Od razu, nawiązując do zarzutów II. 1) i 2) skargi kasacyjnej określonych przez wnoszącego kasację jako materialne, a w rzeczywistości podnoszących zagadnienia...

II OSK 2227/18 - Wyrok NSA z 2018-11-15

, czy też orzeczenia lekarskiego w postępowaniu w przedmiocie choroby zawodowej., Od razu, nawiązując do zarzutów II. 1) i 2) skargi kasacyjnej określonych przez wnoszącego kasację...

II OSK 1854/18 - Wyrok NSA z 2018-11-15

operatu szacunkowego sporządzanego w procedurach unormowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, czy też orzeczenia lekarskiego postępowaniu w przedmiocie choroby...
zawodowej., Przedstawione w niniejszym uzasadnieniu okoliczności wskazują na to, że nie tylko dopuszczalne ale w okolicznościach niniejszej sprawy także konieczne...

II OSK 2885/18 - Wyrok NSA z 2018-12-12

szacunkowego sporządzanego w procedurach unormowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, czy też orzeczenia lekarskiego w postępowaniu w przedmiocie choroby zawodowej...

III SA/Gl 420/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-10

organu nadzoru, np. pod kątem tego, czy jest jednoznaczna, pełna. W tej kwestii jest podobnie jak np. w postępowaniu administracyjnym dotyczącym chorób zawodowych...
' oraz Towarzystwo Czytelni Ludowych. Kiedy w roku 1902 powstało w Westfalii Zjednoczenie Zawodowe Polskie, J. R. został prezesem utworzonej przez siebie filii w Dellwig...

IV SA/Gl 781/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-16

z uwzględnieniem jej postanowień. Sytuacja taka występuje przykładowo w postępowaniach zmierzających do rozstrzygnięcia w sprawach chorób zawodowych., Treść przywołanych tu przepisów...
1   Następne >   +2   +5   9