Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

III SA/Kr 1194/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-11

braku stwierdzenia u R. B. choroby zawodowej - astmy oskrzelowej wymienionej w poz. 6 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r. w sprawie wykazu...
chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych...

II SA/Bk 198/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-08-28

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. z [...].04.2006r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej. Uchylając...
orzeczenia o rozpoznaniu bądź braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej na podstawie wyników lekarskich i pomocniczych, dokumentacji medycznej pracownika, dokumentacji...

II SAB/Bk 69/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-01-26

., polegającą na przewlekłości postępowania w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej i niewykonaniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 17...
czerwca 2004 r. sygn. akt II SA/Bk 188/04., W uzasadnieniu skargi stwierdził, iż po drugim uchyleniu przez Sąd, decyzji o braku podstaw w przedmiocie choroby zawodowej...

II SA/Bk 197/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-08-28

Inspektora Sanitarnego w B. z [...] września 2005r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia chorób zawodowych. W uzasadnieniu...
wykonania badania w celu rozpoznania choroby zawodowej u T. K., a po zebraniu materiału dowodowego - wydać decyzję, dotyczącą całości zgłoszenia chorób zawodowych., Wyrok...

II SA/Rz 798/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-12-04

Inspektorowi Sanitarnemu w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2011 r., sygn. akt II SA/Rz 1003/10 w sprawie dotyczącej choroby zawodowej -skargę...
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] sierpnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej uchylił zaskarżoną...

IV SA/Gl 296/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-12-01

postępowanie administracyjne dotyczące stwierdzenia u niego choroby zawodowej narządu słuchu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 21 października 2009r...
Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w S. . Zdaniem skarżącego nie było przeszkód, aby zapytania wystosować w tym samym czasie, po ogłoszeniu...

II SA/Rz 945/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-03-03

. odmówił stwierdzenia u Z. M. choroby zawodowej - uszkodzenia słuchu. Decyzja ta stała się ostateczna i prawomocna., Pismem z dnia [...] grudnia 2003 roku Z. M. wniósł...
wniosku o wznowienie postępowania. Następnie, decyzją z dnia [...] kwietnia 2006 roku, nr [...] PIS odmówił 'wszczęcia wznowienia postępowania' w sprawie choroby zawodowej...

IV SA/Gl 304/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-03-18

ze skargi A. R. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] w przedmiocie choroby zawodowej, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych., Następnie w wyniku rozpoznania skargi A. R. w przedmiocie wymierzenia grzywny Państwowemu...

II SA/Bk 803/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-08-28

Inspektora Sanitarnego w B. z [...].04.2006r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej. Uchylając...
o rozpoznaniu bądź braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej na podstawie wyników lekarskich i pomocniczych, dokumentacji medycznej pracownika, dokumentacji...

II SA/Bk 802/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-08-28

Sanitarnego w B. z [...] września 2005r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia chorób zawodowych. W uzasadnieniu tegoż...
wykonania badania w celu rozpoznania choroby zawodowej u T. K., a po zebraniu materiału dowodowego - wydać decyzję, dotyczącą całości zgłoszenia chorób zawodowych., Wyrok...
1   Następne >   +2   5