Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 2072/11 - Wyrok NSA z 2011-12-29

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny...
[...] orzekającą o braku podstaw do stwierdzenia u skarżącego choroby zawodowej narządu słuchu wymienionej w poz. 21 wykazu chorób zawodowych określonych w rozporządzeniu...

II SA/Sz 770/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-12

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę W dniu [...]r. [...] zwróciła się do Inspektora Sanitarnego o wydanie ostatecznej...
decyzji w sprawie choroby zawodowej, związanej z jej narażeniem na promieniowanie elektromagnetyczne, którego źródłem była radiostacja zlokalizowana w pobliżu...

IV SA/Wr 340/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-30

. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej I. oddala skargę; II. zwraca skarżącemu...
. nr 21, poz. 94 ze zm.); dalej k.p., oraz § 8 ust. 1 i 4 w związku z § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz...

III SA/Kr 895/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-03-03

r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej skargę oddala. L. G. pracował w następujących zakładach pracy:, • w Elektrowni 'A' w B od 13.07.1970 r. do 19.04.1971 r...
orzecznicza stwierdziła, że zgodnie z obowiązującym wykazem chorób zawodowych, trwały obustronny ubytek słuchu typu ślimakowego wyrażony podwyższeniem progu słuchu...

II SA/Bk 402/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-10-25

Mleczarskiej 'M.' w G. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] kwietnia 2011 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej...
. od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Z. z dnia [...].03.2011 r. nr [...] o stwierdzeniu u T. G. choroby zawodowej - alergicznego kontaktowego...

II SA/Go 271/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-09-08

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej I. oddala skargę, II. zasądza od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu...
w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej wydały swe rozstrzygnięcia, przyjmując za ich podstawę kartę oceny narażenia zawodowego oraz orzeczenia lekarskie I i II...

IV SA/Gl 316/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-11

. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r...
jest podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej - obustronnego trwałego odbiorczego ubytku słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowanego hałasem, wymienionej...

IV SA/Wr 140/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-29

. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę...
. utrzymał w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej...

II OSK 1404/11 - Wyrok NSA z 2011-08-25

Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...] 2010 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 16 marca 2011 r...
we W. z dnia [...] 2010 r., nr [...], w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym...

III SA/Kr 1184/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-26

2007 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, II. przyznaje od Skarbu Państwa...
Inspektora Sanitarnego z dnia [...] 1986 r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej. Z uzasadnienia wynika, że wymienioną wyżej decyzją Główny Inspektor Sanitarny utrzymał...
1   Następne >   +2   +5   +10   100