Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA 2082/82 - Wyrok NSA z 1983-02-15

Śmierć pracownika nie uzasadnia odstąpienia od stwierdzenia u niego choroby zawodowej, ponieważ ze stwierdzeniem takiej choroby wiążą się nie tylko określone uprawnienia...
. w przedmiocie stwierdzenia u Jadwigi J. choroby zawodowej. Główny Inspektor Sanitarny, decyzją ostateczną z dnia 13 września 1982 r. nr EPA-4436-356/82, utrzymał w mocy decyzję...

II SA 1302/83 - Wyrok NSA z 1983-12-12

Inspektora Sanitarnego z dnia 2 marca 1983 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję...
. Władysław G. zgłosił organom sanitarnym wniosek o stwierdzenie choroby zawodowej. W toku postępowania wyjaśniającego dokonano następujących ustaleń: , Władysław G. w okresie...

II SA 771/83 - Wyrok NSA z 1983-07-19

natężenia dopuszczalnego poziomu dźwięków na wszystkich typach krosien jest bezsporne i stało się przyczyną choroby zawodowej uszkodzenia słuchu w 6 przypadkach w 1981 r., a 7...

SA/Wr 278/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-09-27

czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - Dz.U. nr 20 poz. 105/. Obowiązek pracodawcy opłacania składek wynikał z powołanego już art...
społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. 1975 nr 34 poz. 188, art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników...