Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

II SA 918/82 - Wyrok NSA z 1982-07-15

listopada 1974 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 45 poz. 271/, a pracownik świadczył pracę w warunkach narażających na powstanie tej choroby, organy inspekcji sanitarnej...
obowiązane są uznać takie schorzenie za chorobę zawodową, chyba że w sposób nie budzący wątpliwości zlokalizowano źródło zakażenia w miejscu lub środowisku nie związanym...

II SA 372/82 - Wyrok NSA z 1982-04-07

Dla uznania danej choroby za zawodową wystarczy - stosownie do par. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 45...
poz. 271/ - ustalenie, że choroba ta mieści się w wykazie chorób zawodowych i została spowodowana wykonywaniem zatrudnienia w warunkach narażających na jej powstanie...