Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III PRN 2/89 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1989-12-31

Sanitarnego (...) w przedmiocie nie stwierdzenia choroby zawodowej na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego...
/niewątpliwe/, zwłaszcza przy chorobach o złożonych lub bliżej nieznanych przyczynach. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Głównego Inspektora...

II SA 973/89 - Wyrok NSA z 1989-10-05

Skarga Prokuratora Wojewódzkiego w Warszawie na decyzję Naczelnika Miasta i Gminy K. - J. z dnia 24 kwietnia 1989 r. w przedmiocie zezwolenia na uprawę maku i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji.

Kw 1/89 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1989-12-31

oraz do pomocy w razie choroby lub niezdolności do pracy. Konstytucja nie dzieli przy tym obywateli na tych, którym to prawo do pomocy w razie choroby lub niezdolności do pracy...
Rzeczypospolitej Ludowej przypadł krótszy okres w porównaniu do obywateli, którzy rozpoczęli pracę zawodową po drugiej wojnie światowej., Jako jedną z zasadniczych form ochrony...