Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bk 783/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-01-12

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę Skarga została...
do stwierdzenia choroby zawodowej u J. S. - narządu głosu, spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat, pod postacią guzków głosowych twardych...

II SA/Bk 599/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-19

ze skargi M. G. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę...
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w W. z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej, utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy., Stan...

III SA/Gd 892/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-18

z dnia 19 czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Państwowego Powiatowego...
. choroby zawodowej, przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym trwającym co najmniej 15 lat - niedowładu mięśni wewnętrznych krtani...

II SA/Ke 1065/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-02-24

z siedzibą W. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] 2020 r. znak: [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Państwowy Wojewódzki...
Inspektora Sanitarnego z [...] 2020 r. w przedmiocie stwierdzenia u S.M. choroby zawodowej, tj. pylice płuc: pylica krzemowa, wymienionej w pozycji 3.1 wykazu chorób zawodowych...

II SA/Ke 659/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-10-18

[...] kwietnia 2021 r. [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Inspektor Sanitarny decyzją z [...] kwietnia 2021 r. znak: [...], po rozpoznaniu odwołania PKC...
zawodowej, tj. przewlekłe choroby układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy: zespół cieśni w obrębie nadgarstka wymienionej w pozycji 20.1 wykazu chorób zawodowych...

III SA/Kr 1205/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-03-08

: [...], o braku podstaw do stwierdzenia pośmiertnie choroby zawodowej I. Uchyla zaskarżoną decyzją oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, II. Zasądza...
chorób zawodowych (t. jedn., Dz. U. z 2013 r., poz. 1367), Wojewódzki Inspektor Sanitarny, po rozpatrzeniu odwołania D. G., reprezentowanej przez T. J., z dnia 29 maja 2020...

IV SA/Wr 478/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-05-06

w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę w całości. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (dalej: DPWIS) we Wrocławiu, działając...
. U. z 2020 r. poz. 1320; dalej: k.p.) oraz § 8 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367...

III SA/Gl 752/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-13

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r. nr [...] [...] Państwowy Wojewódzki...
do stwierdzenia u skarżącej A.K. choroby zawodowej: przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym trwającym co najmniej 15 lat, wymienionej w poz. 15...

III SA/Łd 738/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-08

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z [...] nr [...] [...] Państwowy...
. w sprawie chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1367) oraz art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) - po rozpoznaniu odwołania D.W. od decyzji...

IV SA/Wr 480/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-11-26

zawodowej: przewlekłej choroby obwodowego układu nerwowego wywołanej sposobem wykonywania pracy - zespół cieśni w obrębie nadgarstka lewego oddala skargę w całości...
orzecznicza I stopnia) zgłoszenia z dnia 5 czerwca 2019 r. podejrzenia choroby zawodowej: przewlekłej choroby obwodowego układu nerwowego wywołanej sposobem wykonywania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100