Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Kr 15/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-08

października 2011 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej skargę oddala Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją z dnia [...] 2011 r., nr [...], znak: [...] - nie stwierdził...
u W. Ł. choroby zawodowej - nowotworu złośliwego powstałego w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi...

III SA/Kr 238/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-12

grudnia 2010 r. nr [...] z dnia 30 grudnia 2010 r. nr [...] z dnia 30 grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej I. skargi oddala, II. przyznaje od Skarbu Państwa...
. był badany w Ośrodku Medycyny Pracy, który w dniu [...] 2007r. wydał, w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r. w sprawie chorób zawodowych...

II SA/Sz 815/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-02-29

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Wojewódzki Inspektor Sanitarny, decyzją z dnia...
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.11.1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 65, poz. 294 z 1983 r. ze zm.) oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...

II OSK 2718/11 - Wyrok NSA z 2012-04-03

Sanitarnego w Katowicach z dnia [...] maja 2010 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 1 sierpnia 2011 r., sygn. akt IV SA/Gl...
2010 r. w przedmiocie choroby zawodowej., Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Decyzją z dnia [...] kwietnia 2004 r. Państwowy...

II OSK 617/12 - Wyrok NSA z 2012-05-23

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 18 października 2011 r., sygn. akt III...
2010 r., nr [...], w przedmiocie choroby zawodowej (pkt I) oraz przyznał od Skarbu Państwa - WSA w Krakowie na rzecz adw. A.C. kwotę 240 zł tytułem kosztów nieopłaconej...

IV SA/Wr 350/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-09

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją...
chorób zawodowych (Dz. U. nr 105, poz. 869), dalej: rozporządzenie, oraz art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. utrzymał w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego...

III SA/Kr 193/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-06

w dniu 6 listopada 2012r., sprawy ze skargi E. G., na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, z dnia 30 listopada 2011r. Nr [...], w przedmiocie choroby zawodowej...
[...] 2011 r., znak: [...], o braku podstaw do stwierdzenia u E. G. choroby zawodowej pod postacią przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem...

II SA/Bd 899/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-11-14

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] nr [...] Państwowy...
., dalej powoływanej jako kp) i w zw. z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 105, poz. 869 ze zm...

II SA/Po 820/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-17

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] 2011 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej; I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. określa, że zaskarżona decyzja...
Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] 2011 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia u H. B. choroby zawodowej., Powyższe decyzje wydano w następującym...

II OSK 2504/11 - Wyrok NSA z 2012-02-09

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z dnia [...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę...
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z dnia [...] marca 2010r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej., Wyrok ten zapadł...
1   Następne >   +2   +5   +10   100