Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 1540/95 - Wyrok NSA z 1996-02-29

W świetle przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm./, o tym czy schorzenie...
ma charakter zawodowy decydują dwa czynniki., Są nimi zamieszczenie schorzenia w specjalnym wykazie i istnienie związku przyczynowego pomiędzy chorobą a warunkami pracy...

II SA/Po 61/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-10-29

Chorobą zawodową jest choroba objęta wykazem chorób zawodowych, spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy, stwierdzona...
. uznając, że nie ma podstaw do stwierdzenia u Ewy S. choroby zawodowej - wirusowego zapalenia wątroby typu C., W uzasadnieniu przytoczył stanowisko organu I instancji...

II SA/Wr 28/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-11-14

1. Celem postępowania prowadzonego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm...
./ jest stwierdzenie choroby zawodowej. Postępowanie w takiej sprawie nie może przeradzać się w spór o to, kto będzie zobowiązany do świadczeń z tytułu stwierdzonej choroby., 2...

I SA 1350/96 - Wyrok NSA z 1996-12-03

Orzeczenia lekarskie wydawane w sprawach chorób zawodowych mają charakter opinii, o jakiej mowa w art. 84 par. 1 Kpa., Z samej istoty tego dowodu wynika...
Anatola N. utrzymał w mocy decyzję Obwodowego Inspektora Sanitarnego PKP w B. z dnia 19.07.1996 r. orzekającą o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej u odwołującego...

III RN 32/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-11-26

Przepis par. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm./ nie wyłącza stosowania...
Inspektora Sanitarnego (...) w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego...

SA/Ł 1740/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-07-05

Jednostka organizacyjna służby zdrowia ustawowo zobowiązana do przeprowadzenia ponownego badania lekarskiego służącego rozpoznaniu choroby zawodowej...
. 10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm./, nie uznał schorzeń Romana K. za chorobę...

SA/Sz 19/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-10-29

Renta inwalidzka z tytułu choroby zawodowej pobierana na podstawie ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin oraz o świadczeniach z tytułu wypadku...
przy pracy i chorób zawodowych nie jest rentą odszkodowawczą przewidzianą w art. 444 par. 2 Kc, którą ustala się w orzeczeniu sądu powszechnego lub w umowie., Dochód uzyskany...

SA/Rz 448/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-05-22

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji. Przepis par. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz...
przepisu par. 9 ust. 1 rozporządzenia z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych zaś w takim przypadku były powody do orzeczenia o stwierdzeniu nieważności...
1   Następne >   2