Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 35/91 - Wyrok NSA z 1991-06-05

pracę zawodową lub służbę/. W takim jednak wypadku zwolnienie policjanta ze służby nie może nastąpić przed upływem 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby...
wykształcenie ekonomiczne, pełnił funkcję Szefa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w L. Na skutek choroby wieńcowej od dnia 21 marca 1990 r. przebywał najpierw w szpitalu...

SA/Wr 150/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-03-13

. Przejściowa choroba żony rolnika i ustalona jej niezdolność do wykonywania ciężkich prac w gospodarstwie rolnym spowodowały, że Bronisławowi L. potrzebna jest fizyczna pomoc...

II SA 898/90 - Wyrok NSA z 1991-03-19

może nastąpić na rzecz państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, organizacji zawodowych, samorządowych, spółdzielczych i innych organizacji społecznych...
RP z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych - Dz.U. nr 77 poz. 673 ze zm./., Jednostka, której zlecono funkcje administracji, zachowuje swój...