Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

SA/Sz 18/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-11

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej o d d a l a skargę . Decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Miejski Inspektor Sanitarny...
zbiorników olejami napędowymi jak i fakt zasłabnięcia pracownika w pracy daje podstawę do stwierdzenia choroby zawodowej., Od decyzji tej odwołanie wniósł pracodawca B...

SA/Rz 774/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-01-21

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] kwietnia 2001 r., Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej I. uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej choroby zawodowej uszkodzenia słuch...
. Nr [...] Wojewódzki Inspektor Sanitarny na podstawie § 10 pkt 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. Nr 65, poz. 294...

II SA/Wr 2990/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-06-30

do stwierdzenia choroby zawodowej I. Uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego w L. z [...] Nr [...] II. Odstępuje od orzekania o wykonaniu...
. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. nr 65, poz. 294 ze zm.), orzekł o braku podstaw do stwierdzenia u M.W. choroby zawodowej, uszkodzenia słuchu wywołanego działaniem...

II SA/Rz 149/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-12-14

choroby zawodowej skargę oddala SA/Rz 149/04, U Z A S A D N I E N I E, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją z dnia [...] marca 2004 r nr [...] po rozpatrzeniu...
odwołania B. B. od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] stycznia 2004 r. Nr [...] o nie stwierdzeniu choroby zawodowej - obustronnego...

II SA/Wr 1450/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-04-23

do stwierdzenia choroby zawodowej Uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji z dnia [...] Nr [...] Powiatowy Inspektor Sanitarny...
we W. decyzją z [...][...], wydana na podstawie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 listopada 1983r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. nr 65, poz. 294 ze zm.), orzekł...

II SA/Bd 59/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-05-12

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę II SA/Bd 59/04, UZASADNIENIE, W dniu [...] Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w B. wydał decyzję...
nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nie stwierdzenia choroby zawodowej u pana J...

III SA/Łd 199/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-11-23

roku przy udziale sprawy ze skargi E.J. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżoną...
.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia...

II SA/Ka 2776/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-10-26

w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżoną decyzję; Pismem z dnia [...] r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w K. zawiadomił...
o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie choroby zawodowej u K. R.. O postępowaniu zawiadomiono zainteresowaną oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Tramwajowej w K...

II SA/Wr 1552/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-16

Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej u c h y l a zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną przez nią w mocy...
Rady Ministrów z 18 listopada 1983r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. nr 65, poz. 294 ze zm.), orzekł o braku podstaw do stwierdzenia u J. T. choroby zawodowej...

II SA/Wr 1573/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-06-22

Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Z. decyzją...
z [...] Nr [...], wydaną na podstawie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 listopada 1983r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. nr 65, poz. 294 ze zm.), orzekł o braku podstaw...
1   Następne >   +2   +5   +10   100