Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA 804/84 - Wyrok NSA z 1984-12-20

dB/A. Długoletnie, stałe przekraczanie obowiązających norm może prowadzić do powstawania chorób zawodowych. Znalazło to już potwierdzenie, gdyż na przestrzeni od 1981 r...
zapobiegających chorobom zawodowym i nie mogą dopuścić do występowania w środowisku pracy takich zagrożeń, które mogą te choroby spowodować. , Na tę decyzję złożyły M-ckie Zakłady...