Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wr 400/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-04

w W. na decyzję Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę...
) - choroby zawodowej przewlekłej choroby układu ruchu wywołanej sposobem wykonywania pracy: przewlekłe zapalnie ścięgna i jego pochewki zginacza palców III i IV ręki...

II OSK 1624/16 - Wyrok NSA z 2018-05-24

Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w przedmiocie umorzenia postępowania wszczętego w sprawie choroby zawodowej., Powyższy wyrok został...
jako PPINS w J.) podejrzenie choroby zawodowej - przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat (poz. 15 wykazu chorób...

II SA/Bd 580/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-02-13

[...] Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] Państwowy...
Powiatowy Inspektor Sanitarny w B., na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1367...

II OSK 1067/16 - Wyrok NSA z 2018-02-21

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. z dnia 22 grudnia 2014 r. nr ... w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od T...
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. z dnia 22 grudnia 2014r. znak ... w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej., W motywach rozstrzygnięcia Sąd I instancji wskazał...

III SA/Kr 1173/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-06

2017 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej skargę oddala. Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją z dnia 1 sierpnia 2017 r. znak [...] wydaną na podstawie art. 138...
czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1367) po rozpatrzeniu odwołania skarżącego T. B. z dnia 14 lutego 2017 roku od decyzji...

VII SA/Wa 2188/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-20

Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę Przedmiotem skargi J. C. jest decyzja...
Głównego Inspektora Sanitarnego z [...] lipca 2017 r., znak: [...], wydana w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej, w następującym stanie sprawy:, [...] Państwowy...

IV SA/Po 320/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-13

. 1257) umorzył w całości postępowanie w sprawie choroby zawodowej u P. M. P.. W motywach uzasadnienia organ I instancji wskazał, że brak jest podstaw do merytorycznego...
zgłoszeń podejrzenia chorób zawodowych, które wskazywałyby konkretne jednostki chorobowe dolegające stronie, a nie tylko zawierające spis poszczególnych rodzajów chorób...

IV SA/Gl 544/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-10

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...]r. nr [...] Państwowy...
Powiatowy Inspektor Sanitarny w T. (dalej: PPIS) stwierdził u J.N. chorobę zawodową: przewlekłą chorobę układu ruchu wywołaną sposobem wykonywania pracy: przewlekłe...

II OSK 1964/17 - Wyrok NSA z 2018-02-21

[...] stycznia 2017r.nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2017 r., sygn. III SA/Gd 194/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w Gdańsku oddalił skargę S.L. na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] stycznia 2017 r., nr [...], w przedmiocie choroby zawodowej...

III SA/Kr 1259/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-11

Sanitarnego w K. z dnia 23 sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej skargę oddala. Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją z dnia 23 sierpnia 2017 r. znak...
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1367) po rozpatrzeniu odwołania skarżącego T. B. od decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100