Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 1391/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-12-30

uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Ośrodka Pomocy Społecznej (...).

SA/Lu 663/92 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1992-10-28

uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego (...).

K 14/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-02-11

. 540/ oraz art. 11 ust. 4 i art. 29 ust. 3 z art. 19 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych /Dz.U. 1983 nr 30...
lub choroby zawodowej w sposób właściwy dla rent zwykłych /art. 11 ust. 4 i art. 29 ust. 3 ustawy/ także do rent z tych tytułów. Do rent tych zastosowanie mają ogólne...

SA/Kr 1317/92 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1992-11-12

. W uzasadnieniu decyzji Wojewoda P-ki stwierdził, że Marta B. jest najemczynią mieszkania zakładowego, które jest zawilgocone, a wnioskodawczyni cierpi na chorobę zawodową...

II SA 161/92 - Wyrok NSA z 1992-06-30

uzasadnienia. Z notatek służbowych i opinii Wojewody (...) z dnia 28 listopada 1991 r. wynikało, że Zenonowi Z. zarzucano utratę zawodowego prestiżu i społecznego zaufania...
'negatywną ocenę osoby Z.Z., tzn. negatywną postawę moralną, łamanie zasad etyki zawodowej oraz utratę autorytetu i zaufania społecznego'., W skardze do Naczelnego Sądu...