Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wr 873/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-25

. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej I. oddala skargę; II...
. 1263 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. nr 65 poz. 294 ze zm.) w związku z § 11...

IV SA/Wr 525/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-23

. na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę...
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105, poz. 869) w zw. z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r...

IV SA/Wr 195/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-20

A na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W z dnia [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
sierpnia 2012r. , Nr I-17/12 o stwierdzeniu u K.O. choroby zawodowej - przewlekłej choroby obwodowego układu nerwowego wywołanej sposobem wykonywania pracy: zespół cieśni...

III SA/Kr 783/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-18

z dnia 13 marca 2014r. nr [ ] w przedmiocie choroby zawodowej skargę oddala Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją z dnia 13 marca 2014 r., znak: [...], po rozpatrzeniu...
odwołania M. M. od decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] 2013 r., nr [...], znak: [...] o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej: przewlekłe...

III SA/Lu 562/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-16

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] marca 2014 r. Nr[...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 21 marca 2014 r. Państwowy...
w [...] z dnia 30 września 2013 r. o braku podstaw do stwierdzenia u niego choroby zawodowej - przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym...

IV SA/Gl 281/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-23

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] nr [...], wydaną na podstawie...
, poz. 1263), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w T. nie stwierdził u C.Z. choroby zawodowej - obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo...

II SA/Po 910/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-13

. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] czerwca 2013 roku Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Decyzją znak: [...]z dnia...
rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. W sprawie chorób zawodowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny [...] uznał o braku podstaw do stwierdzenia u Pani E.B. choroby...

IV SA/Gl 310/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-30

Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B. decyzją z dnia...
zawodowej - obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wymienionej w pozycji 21 wykazu chorób zawodowych określonego...

IV SA/Gl 526/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-28

Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Państwowy Powiatowy Inspektor...
Sanitarny w R. odmówił stwierdzenia u E. C. choroby zawodowej - przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat...

III SA/Kr 963/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-18

czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji. Powiatowy Inspektor Sanitarny...
w dniu [...] 2012 r. wydał decyzję Nr [...], znak: [...] o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej u R. Z. pod postacią przewlekłego uszkodzenia łąkotki u osób...
1   Następne >   +2   +5   +10   100