Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Sz 1239/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-01-20

. na decyzję Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w [...] w dniu [...] wydał...
decyzję nr [...] znak: [...] o braku podstaw do stwierdzenia, u H. S. choroby zawodowej zespołu cieśni w obrębie nadgarstka wymienionej w poz. [...] pkt [...] wykazu chorób...

II SA/Sz 211/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-29

[...] delegowanego do Prokuratury [...] B. R. sprawy ze skargi L. D. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej...
oddala skargę. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej u L. D. zostało wystawione w dniu [...] przez Poradnię Ortopedyczno-Urazową Samodzielnego Publicznego Szpitala...

II SA/Op 367/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-23

Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Przedmiot postępowania...
decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich o braku podstaw do stwierdzenia u P.L. choroby zawodowej - alergicznego kontaktowego zapalenia...

II SA/Sz 138/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-05

. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w P. decyzją...
. U. z 2006 r., Nr 122, poz. 851 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 1983 r. Nr 65, poz. 294...

IV SA/Gl 67/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-08-10

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Państwowego...
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. nr 65, poz. 294 ze zm.) w zw. z § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca...

II SA/Op 373/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-30

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Przedmiotem skargi jest decyzja Państwowego...
[...], nr [...], rozstrzygająca o braku podstaw do stwierdzenia u E. K. choroby zawodowej, przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym trwającym...

II SA/Bk 8/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-04-01

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] listopada 2009 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Zaskarżoną decyzją Państwowego...
[...] lutego 2009 r. nr [...] [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia u T. K. choroby zawodowej - przewlekłej choroby układu ruchu wywołanej sposobem wykonywania...

IV SA/Gl 849/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-20

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Decyzją z dnia [...] nr[...], Państwowy Powiatowy Inspektor...
Sanitarny w R. odmówił stwierdzenia u E. D.choroby zawodowej narządu głosu wymienionej w pozycji 15 wykazu chorób zawodowych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r...

II SA/Bk 796/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-03-30

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej - oddala skargę.- Zaskarżoną decyzją Państwowego...
2009 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia u T. K. choroby zawodowej - przewlekłej choroby obwodowego układu nerwowego wywołanej sposobem wykonywania pracy...

III SA/Kr 136/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-07-29

r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej skargę oddala Zaskarżoną przez G. P. decyzją z dnia 04.12.2009r. znak [...] Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny utrzymał...
w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, z dnia [...]2009r. Nr [...] znak [...], o braku podstaw do stwierdzenia u G. P. chorób zawodowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100