Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III PRN 6/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

narażony na działanie tego wirusa., Odmowa uznania za chorobę zawodową wirusowego zapalenia wątroby u czynnego zawodowo pracownika służby zdrowia jest uzasadniona...
, jeżeli wszystkie elementy oceny, wymienione w par. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294/ dają...

IV SA 865/87 - Wyrok NSA z 1988-01-19

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji; uchyla decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (...) oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji w przedmiocie sprzeciwu w zakresie lokalizacji i modernizacji ubojni i masarni w S.