Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Po 434/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-18

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] marca 2019 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej. oddala skargę Inspektor Sanitarny (dalej też jako WPWIS) decyzją z dnia...
ust. 1 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1367 dalej: Rozporządzenie), po rozpatrzeniu...

III SA/Kr 1143/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-27

Sanitarnego z dnia 7 września 2018 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej skargę oddala. Zaskarżoną przez J. Ś. (dalej skarżąca) decyzją z dnia 7 września 2018 r...
.) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (t. jedn., Dz. U. z 2013 r. poz. 1367, zwanym dalej rozporządzeniem...

II SA/Go 583/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-11-20

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie orzeczenia o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę. Pismem...
z dnia [...] października 2017 r. J.Z. zgłosiła Powiatowemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu [...], dalej jako PPIS, podejrzenie zachorowania na chorobę zawodową...

III SA/Gl 474/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-05

Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w T. z [...]., nr [...] stwierdzającej u J. R. chorobę zawodową: obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego...

II OSK 285/18 - Wyrok NSA z 2019-12-12

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej 1) uchyla zaskarżony wyrok, 2) uchyla...
Inspektora Sanitarnego w B. (organ odwoławczy) z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej., Z uzasadnienia wyroku wynika...

III SA/Łd 405/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-06-18

. W. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę. Wojewódzki...
chorób zawodowych., Z akt sprawy wynika, że na podstawie zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej z dnia 19 stycznia 2016 r. NZOZ Ax. w K. ul. A. 1, PPIS w P. wszczął...

II SA/Go 197/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-09-04

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie orzeczenia o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę. W dniu...
4 stycznia 2011 r. E.U. osobiście zgłosił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu podejrzenie choroby zawodowej - zespół cieśni nadgarstka. Zgłoszenie...

III SA/Kr 998/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-08

Sanitarnego w Krakowie z dnia 7 sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej skargę oddala. Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją z dnia [...] 2017 r...
. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r...

II SA/Ke 618/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-11-20

Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 11 czerwca 2019 r. znak: [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Zaskarżoną...
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 19 lutego 2019 r. znak: [...] o braku podstaw do stwierdzenia u J.M. choroby zawodowej, tj. alergicznego...

III SA/Kr 490/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-07-25

Komandytowa z siedzibą w K. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 września 2015 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej skargę...
kwietnia 2015 r., znak: [...] o stwierdzeniu u Z. C. choroby zawodowej - choroby skóry - alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, wymienionej w pozycji 18/1 wykazu chorób...
1   Następne >   +2   +5   +10   100