Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Lu 41/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-04-27

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Wojewódzki Inspektor...
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w L. z dnia [...] sierpnia 2015 r., znak: [...] o braku podstaw do stwierdzenia u A. T. choroby zawodowej 'przewlekłej choroby narządu głosu...

II OSK 1845/16 - Wyrok NSA z 2017-06-27

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2016 r...
[...] grudnia 2015 r., nr [...], w przedmiocie choroby zawodowej., Opisując stan faktyczny niniejszej sprawy Sąd I instancji wskazał, że decyzją z dnia [...] sierpnia...

IV SA/Gl 286/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-20

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w R...
. z dnia [...] nr [...] orzeczono o braku podstaw do stwierdzenia u A. K. choroby zawodowej - obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo...

IV SA/Gl 483/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-23

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia...
[...] r. nr [...] nie stwierdzono u J.W. choroby zawodowej - obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowanego hałasem...

III SA/Kr 1562/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-08

2016 r. nr [...], z dnia 7 września 2016 r. nr [...], z dnia 7 września 2016 r. nr [...], w przedmiocie choroby zawodowej skargi oddala. I. Wojewódzki Inspektor Sanitarny...
do stwierdzenia choroby zawodowej - obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu...

IV SA/Gl 149/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-01

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w T. z dnia...
[...] r., nr [...] odmówiono B.M. stwierdzenia choroby zawodowej - przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15...

II OSK 173/16 - Wyrok NSA z 2017-09-28

choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2015r., sygn. akt IV SA/Gl 17/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Fabryki B. S.A....
Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), stwierdził u B. K. chorobę zawodową - przewlekłą chorobę obwodowego układu nerwowego wywołaną sposobem...

II OSK 2305/15 - Wyrok NSA z 2017-05-12

Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną II OSK...
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej, oddalił skargę., Powyższe rozstrzygnięcie...

IV SA/Gl 594/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-08

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego...
w W. z dnia [...] r. nr [...] nie stwierdzono u T.G. choroby zawodowej - obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowanego...

III SA/Łd 512/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-08-09

ze skargi [...] Spółki jawnej z siedzibą w Ł. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej...
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia u E.K. choroby zawodowej obwodowego układu nerwowego wywołaną sposobem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100