Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 20/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-10-11

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego (...) w przedmiocie nie stwierdzenia u skarżącego choroby zawodowej...
skargi /art. 207 par. 5 KPa/., Uprawomocnienie się - wydanej na podstawie par. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych...

K 7/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-08-22

, o charakterze roszczeniowym i pokrywającym potrzeby wywołane przez zdarzenia losowe, w szczególności chorobę i niezdolność do pracy. Konstytucja nie określa natomiast...
okresów nauki w szkołach związków zawodowych i w szkołach partyjnych wykracza poza przepisy poddane we wniosku Prezydenta RP kontroli Trybunału Konstytucyjnego...