Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

IV SA/Wa 1319/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-15

nie chorował z tytułu wykonywanej pracy (tzw. choroba zawodowa), nie było żadnej epidemii, ani zbiorowego zagrożenia życia ludzkiego w otoczeniu zakładu i nie zagraża...

II SA/Gl 1691/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-05-05

szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Taka właśnie opinia została uzyskana przed uchwaleniem negowanej...

II SA/Sz 648/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-09-29

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV1D-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (j. t. - Dz. U. z 2021 roku, poz...
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm...

II SA/Sz 647/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-10-27

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (j. t. - Dz. U. z 2021 roku, poz. 2095...
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) stanowiąc, iż w przypadku...

IV SA/Po 820/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-16

jest starszym człowiekiem, dotkniętym chorobą. Mimo tego, ze względu na zamiłowanie do wykonywanej pracy i szkolenie dwu uczniów, Odwołujący nadal wykonuje czynności...
przez organ II instancji miał ukończone [...] lat. Skarżący leczy się u lekarza chorób wewnętrznych - specjalisty medycyny rodzinnej, z powodu chorób przewlekłych...

III FSK 30/21 - Wyrok NSA z 2021-10-28

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 1842...
zaskarżenia. Formułując zarzuty skargi, zawodowy pełnomocnik nie podał nawet w jakim akcie prawnym są one zawarte. Biorąc jednak pod uwagę zakres prowadzonego postępowania...

IV SA/Po 630/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-21

udział w postępowaniu zgłosił pełnomocnik zawodowy Skarżącego składając do akt pełnomocnictwo i podnosząc, że Skarżący w okresie od [...] stycznia do [...] stycznia 2020 r...
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...

III OSK 814/21 - Wyrok NSA z 2022-01-18

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm. - dalej: ustawa COVID-19...
nie tylko do przedsiębiorców, którzy w sposób zawodowy 'zajmują się' pojazdami począwszy od ich powstawania po przedsiębiorców, którzy będą się zajmować zbiórką pojazdów...

II OSK 1531/18 - Wyrok NSA z 2020-12-15

. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz...
poeksploatacyjnym. Natomiast obowiązki wynikające z ustawy są skierowane nie tylko do przedsiębiorców, którzy w sposób zawodowy 'zajmują się' pojazdami począwszy...

II OSK 58/19 - Wyrok NSA z 2020-12-15

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz...
poeksploatacyjnym. Natomiast obowiązki wynikające z ustawy są skierowane nie tylko do przedsiębiorców, którzy w sposób zawodowy 'zajmują się' pojazdami począwszy od ich powstawania...
1   Następne >   2