Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 2072/11 - Wyrok NSA z 2011-12-29

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny...
[...] orzekającą o braku podstaw do stwierdzenia u skarżącego choroby zawodowej narządu słuchu wymienionej w poz. 21 wykazu chorób zawodowych określonych w rozporządzeniu...

III SA/Łd 162/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-20

roku sprawy ze skargi S. F. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę...
w Ł. decyzją z dnia 4 czerwca 2008 r. nr [...], na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych...

II OSK 1845/16 - Wyrok NSA z 2017-06-27

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2016 r...
[...] grudnia 2015 r., nr [...], w przedmiocie choroby zawodowej., Opisując stan faktyczny niniejszej sprawy Sąd I instancji wskazał, że decyzją z dnia [...] sierpnia...

SA/Sz 18/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-11

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej o d d a l a skargę . Decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Miejski Inspektor Sanitarny...
zbiorników olejami napędowymi jak i fakt zasłabnięcia pracownika w pracy daje podstawę do stwierdzenia choroby zawodowej., Od decyzji tej odwołanie wniósł pracodawca B...

II SA/Po 574/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-31

Sanitarnego z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w K. (dalej w skrócie PPIS...
, dalej: K.p.) oraz § 2-7 i § 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1367, dalej...

IV SA/Wr 340/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-30

. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej I. oddala skargę; II. zwraca skarżącemu...
. nr 21, poz. 94 ze zm.); dalej k.p., oraz § 8 ust. 1 i 4 w związku z § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz...

II OSK 2305/15 - Wyrok NSA z 2017-05-12

Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną II OSK...
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej, oddalił skargę., Powyższe rozstrzygnięcie...

VII SA/Wa 2713/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-23

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę 1...
zawodowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1367; dalej: 'rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych'), po rozpatrzeniu odwołania [...] S.A. (dalej: '[...]', 'skarżąca...

II SA/Go 583/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-11-20

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie orzeczenia o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę. Pismem...
z dnia [...] października 2017 r. J.Z. zgłosiła Powiatowemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu [...], dalej jako PPIS, podejrzenie zachorowania na chorobę zawodową...

II SA/Go 102/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-04-06

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę. Przedmiotem skargi S.P. pozostawała...
Inspektora Sanitarnego ( dalej jako: PPIS ) z dnia [...] września 2016 roku w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia u skarżącego choroby zawodowej tj. zatrucia ostrego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100