Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X

SA/Bd 188/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-02-13

oraz z uwagi na profilaktykę chorób zawodowych. Pracodawca, w którego zakładzie pracy występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, jest obowiązany do dokonywania badań i pomiarów...
w sentencji decyzji., Przeprowadzenie badań środowiskowych czynników szkodliwych dla zdrowia jest konieczne dla ustalenia stopnia narażenia zawodowego pracowników...

II SA 898/90 - Wyrok NSA z 1991-03-19

może nastąpić na rzecz państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, organizacji zawodowych, samorządowych, spółdzielczych i innych organizacji społecznych...
RP z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych - Dz.U. nr 77 poz. 673 ze zm./., Jednostka, której zlecono funkcje administracji, zachowuje swój...

VI SA/Wa 846/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-03

do ochrony przed cząsteczkami stosowanych w zastosowaniach zawodowych i przemysłowych, w sytuacji kiedy zachodzi ryzyko na stanowisku pracy emisji czynników niebezpiecznych...
. jakie konkretne zagrożenie dla zdrowia istnieje w przypadku dalszego stosowania produktu, tj. jakie skutki (choroby) może wywołać i kiedy oraz jakie jest ryzyko ich wystąpienia...