Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

II OSK 2659/12 - Wyrok NSA z 2014-04-03

Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki...
Polskiego z dnia [...] sierpnia 2011 r., nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym., A. S...

IV SA/Gl 684/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-30

zatrudnienie na budowach obiektów wojskowych oraz choroba zawodowa nabyta podczas wykonywania tej pracy nie stanowią represji lub działalności w rozumieniu przepisów...
choroby zawodowej. We wniosku tym podniósł również okoliczności związane z działaniami niezgodnymi z przepisami prawa, a polegającymi na fałszowaniu jego zdaniem...

IV SA/Gl 771/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-11

', nadto przedmiotowe postępowanie toczyło się w kwestii 'świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej', nie zaś w kwestii 'chorób zawodowych'. Stąd też podanie...
rozpoznawania chorób zawodowych było oczywistą omyłką pisarską., Dlatego też na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

II OZ 383/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-12

w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej 'ubezpieczeniem chorobowym', ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej 'ubezpieczeniem...

IV SA/Gl 771/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-11

2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. Nr 105, poz. 869)., W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny, na mocy art. 145 § 1 pkt 1b ustawy Prawo...

IV SA/Wr 798/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-08

np. prawo dziecka poczętego do jednorazowego odszkodowania w związku ze śmiercią ojca spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową /uchwała SN z 30.XI.1987r....
rozwojem w życiu płodowym i utrwaloną zapadalnością na choroby po urodzeniu /po [...]r./. Stwierdził, że zmiana ustawodawstwa nie może pozbawić go praw nabytych. Skoro...

II OSK 445/05 - Wyrok NSA z 2006-01-19

lub osoby represjonowanej. /A. Świątkowski: Uprawnienia inwalidów wojennych, wojskowych, kombatantów, osób represjonowanych, inwalidów z wypadków przy pracy i chorób zawodowych...

IV SA/Po 740/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-05-08

, wojskowych, kombatantów, osób represjonowanych, inwalidów z wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ich rodzin' DW ABC 1997 s. 75). Z badań historycznych wynika, że warunki...

II SA/Po 686/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-08

represjonowanych, inwalidów z wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ich rodzin' DW ABC 1997 s. 75). Z badań historycznych wynika, że warunki pobytu w transportach wysiedleńczych...

II OSK 8/05 - Wyrok NSA z 2005-09-09

wojennych, wojskowych ,kombatantów, osób represjonowanych, inwalidów z wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ich rodzin' DW ABC 1997 s.73, 81, 92, 95, 97...
1   Następne >   +2   5