Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

II SA/Rz 139/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-05-09

był chory. Jako dowód pełnomocnik przesłał kserokopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem historii choroby w którym to zaświadczeniu są określone jego wizyty u lekarza...
w rozprawie przed Sądem w N. (18 marca 2008 r.) - jego stan znacznie się pogorszył przez co musiał pozostać w domu, nie mogąc wykonywać jakichkolwiek czynności zawodowych...

II SA/Łd 84/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-08

Pulmonologicznej przy [...] Szpitalu Specjalistycznym im. A oraz w Poradni Chorób Naczyń. Skarżący nie określili wysokości ponoszonych wydatków. Do pisma załączyli kserokopie...
: zaświadczenia lekarskiego z [...] Szpitala Specjalistycznego z 21 sierpnia 2019 r., wyników badań ze Specjalistycznego Gabinetu Chorób Naczyń, legitymacji emeryta - rencisty...

II SA/Bk 783/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-03-02

dla nich potrzebach, związanych z zamieram wybudowania stajni wraz z budynkami gospodarczymi, podyktowanym chęcią zrealizowania zawodowych ambicji...
. Końcowo wyjaśniły, iż niepodejmowanie działań w stosunku do poprzednio wylesionej działki związane było z ciężką chorobą męża A. M.- K., która miała wpływ na życie...

II OSK 1088/10 - Wyrok NSA z 2011-06-29

, istotnych dla nich potrzebach, związanych z zamiarem wybudowania stajni wraz z budynkami gospodarczymi, podyktowanym chęcią zrealizowania zawodowych ambicji...
związane było z ciężką chorobą męża A. M.-K.., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. w odpowiedzi na skargę wniosło o jej oddalenie i podtrzymało swoje stanowisko zawarte...