Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X

II SA/Lu 41/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-04-27

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Wojewódzki Inspektor...
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w L. z dnia [...] sierpnia 2015 r., znak: [...] o braku podstaw do stwierdzenia u A. T. choroby zawodowej 'przewlekłej choroby narządu głosu...

II SA/Go 810/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-15

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie orzeczenia braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej I. oddala skargę, II. przyznaje od Skarbu...
2016 r., Nr [...] o braku podstaw do stwierdzenia u D.S. choroby zawodowej - choroby opłucnej lub osierdzia wywołanej pyłem azbestu: rozlegle zgrubienia opłucnej...

II SA/Ke 1065/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-02-24

z siedzibą W. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] 2020 r. znak: [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Państwowy Wojewódzki...
Inspektora Sanitarnego z [...] 2020 r. w przedmiocie stwierdzenia u S.M. choroby zawodowej, tj. pylice płuc: pylica krzemowa, wymienionej w pozycji 3.1 wykazu chorób zawodowych...

II SA/Ke 659/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-10-18

[...] kwietnia 2021 r. [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Inspektor Sanitarny decyzją z [...] kwietnia 2021 r. znak: [...], po rozpoznaniu odwołania PKC...
zawodowej, tj. przewlekłe choroby układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy: zespół cieśni w obrębie nadgarstka wymienionej w pozycji 20.1 wykazu chorób zawodowych...

IV SA/Po 847/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-05-06

Sanitarnego w Poznaniu z dnia 06 sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Decyzją z dnia [...] 2009 r. nr [...] Państwowy Wojewódzki Inspektor...
decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w P. z dnia [...] r. i z dnia [...] r. o braku podstaw do stwierdzenia u D. W.-M. choroby zawodowej. Wyrokiem z dnia...

II SA/Lu 533/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-28

. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] kwietnia 2017 r...
[...] grudnia 2016 r. Nr [...] znak: ONS - [...] o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej 'pylicy płuc' - wymienionej w poz. 3 wykazu chorób zawodowych...

III SA/Lu 406/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-21

. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
. od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia [...], nr [...] o braku podstaw do stwierdzenia u niej choroby zawodowej 'zespół cieśni w obrębie...

II SA/Lu 488/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-02-19

Nieważność decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej Uchylono zaskarżoną decyzję Zaskarżoną decyzją Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia...
.) stwierdzono nieważność decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia [...], Nr [...] w sprawie stwierdzenia u B. K. choroby zawodowej 'przerostowy nieżyt krtani...

III SA/Lu 609/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-04-19

z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej 1. oddala skargę; 2. przyznaje adwokatowi M. M. kwotę [...] złote tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej...
Inspektora Sanitarnego Nr [...] o braku podstaw do stwierdzenia u J.H. choroby zawodowej - 'zespołu rowka nerwu łokciowego', utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy...

III SA/Lu 608/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-04-19

z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej 1. oddala skargę; 2. przyznaje adwokatowi M. M. kwotę [...] złote tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej...
[...] o braku podstaw do stwierdzenia u niego choroby zawodowej - zatrucie ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne, utrzymał zaskarżoną...
1   Następne >   +2   +5   +10   13