Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

II OZ 1188/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-19

kasacyjnej oraz jej opłacania pełnomocnik procesowy był chory na silne zapalenie migdałów, które przybrało gwałtowne i nieoczekiwane dla niego objawy. Choroba ta skutkowała...
, iż objawy choroby na którą cierpiał pełnomocnik skutkowały znacznym spadkiem koncentracji, nietrudnym było dopuścić się oczywistej i niezamierzonej omyłki podczas wpisywania...

VII SA/Wa 2450/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-27

. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz...
wskazane ograniczenia praktycznym powodem: prowadzenie poszukiwań na większej głębokości przez osobę która nie ma zawodowego przygotowania i doświadczenia w pracach...

II SA/Po 258/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-16

, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zmianami) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia...
P.p.s.a. uwzględniając wysokość uiszczonego przez stronę skarżącą wpisu sądowego od skargi ([...] zł) oraz wynagrodzenie należne jej zawodowemu pełnomocnikowi, ustalone...

IV SA/Po 35/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-27

zzs4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych...