Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

II SA/Bk 792/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-04-20

Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] września 2009 r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej p o s t a n a w i a: oddalić wniosek o sprostowanie wyroku Wyrokiem z dnia...
podstaw do stwierdzenia u niej choroby zawodowej układu ruchu pod postacią jałowej martwicy kości półksiężycowatej prawego nadgarstka., Wnioskiem z dnia 8 kwietnia 2010 r...

II SA/Po 860/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-01

dotyczących chorób zawodowych nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych., Art. 225 p.p.s.a. stanowi, iż opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu...
w niniejszej sprawie skarga strony domagającej się wydania odpisu orzeczenia z uzasadnieniem dotyczy decyzji organu w przedmiocie choroby zawodowej, to strona skarżąca...

IV SA/Gl 715/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-21

niejawnym sprawy ze skargi S. K. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia...
. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę S. K. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie choroby...

II SA/Bd 214/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-08-01

[...] lutego 2010 r. nr [..] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej. Termin do zgłoszenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku upłynął zatem z dniem [...] kwietnia 2011r., tymczasem...

II OZ 309/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-19

Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z dnia [...] listopada 2010 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: oddalić...
Inspektora Sanitarnego w Krakowie z dnia [...] listopada 2010 r., nr [...] i nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej., W uzasadnieniu postanowienia Sad pierwszej instancji...

IV SA/Gl 826/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-07

kwietnia 2008 r. sprawy ze skargi Szpitala A w B. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby...
zawodowej postanawia: sprostować oczywistą omyłkę pisarską w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 lutego 2008 r., sygn. akt IV SA/Gl...

IV SA/Gl 801/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-02

niejawnym sprawy ze skargi Z. M. na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej...
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...], wydaną w przedmiocie choroby zawodowej., Następnie, to jest w dniu 18 lutego 2015 r. skarżący nadał do Sądu...

II SA/Go 214/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-07-07

. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia oddalić wniosek. Pismem z dnia [...] marca 2011 r. A.M. wniosła skargę na decyzję z dnia [...] lutego 2011 r...
., nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej - zespołu wibracyjnego., Wyrokiem z dnia 1 czerwca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. oddalił...

IV SA/Gl 584/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-25

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.P. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej...
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej., Pismem z dnia 12 maja 2015 r., nadanym z pośrednictwem urzędu pocztowego w dniu...

III SA/Lu 297/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-09-04

., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej - w zakresie wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej o uzasadnienie wyroku postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego...
Mieszkaniowej na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] lutego 2013 r. w przedmiocie choroby zawodowej., Pismem datowanym na 4 lipca 2013 r...
1   Następne >   3